Sub-domnie

În sistematica clasică, sub-regatul este un nivel intermediar, imediat sub categoriile principale care sunt regatele de la baza clasificării ființelor vii .

În rândurile taxonomice utilizate în mod sistematic pentru ierarhică clasificarea lumii vii sunt după cum urmează (în ordine descrescătoare):


Referințe

  1. Cu caractere aldine, cele șapte rânduri principale (RECOFGE, acronim mnemonic pentru domnie / ramură / clasă / ordine / familie / sex / specie), în rândurile secundare mai subțiri. In Roman numele vulgare, în italice de denumirile științifice .
  2. O ramură în zoologie, sau diviziune în botanică, este caracterizată în mod tradițional printr-o descriere schematică numită „  plan de organizare  ”.
  3. Taxa din rândul rasei și subrasei (în principal animale domestice) nu au un nume științific . Acestea nu sunt guvernate de Codul internațional de nomenclatură zoologică (CINZ).

Vezi și tu