Procesul de specificare a clientului

Conceptul Procesului de specificații pentru clienți ( CSP ) automatizează și controlează procesarea tuturor specificațiilor clienților din lanțul de aprovizionare .

Principiu

„Biblia clientului” a clienților este integrată în sistemul de gestionare a depozitului (tipul de palet, înălțimea, tipul etichetei ambalajului, tipul suportului de pregătire, tipul de ambalare și paletizare, reambalare, filmare, lipire etc.). Aceste informații sunt gestionate de partea care face comanda, de către clientul destinatar și, eventual, de produs. Prin urmare, toate comenzile cu caracteristici specifice sunt identificate, urmărite și controlate automat în sistemul computerului (și nu mai manual). La fiecare fază a procesului de pregătire și până la faza de încărcare, pe documente sau coduri de bare , specificitățile sunt menționate și verificate.

Vezi și tu