Sintetizator analogic virtual

Un sintetizator analogic virtual este un sintetizator care simulează sunetul sintetizatoarelor analogice prin intermediul procesoarelor digitale.

Exemple notabile