Compus Neume

De bază neumes folosite în gregoriana pot fi completate cu mici grupuri de prefixe sau sufixe, sau prin compoziția mai multor neumes.

Seria Punctum și Tractulus

În notația cursivă, grupurile de unități pot fi precedate sau urmate de o serie de două sau trei punctum sau tractulus.

Seriile sunt cel mai adesea omogene, dar uneori întâlnim descendențe mixte de tipul în care tractulus marchează sfârșitul unei incizii (și este chiar rar în unele manuscrise).

Aceste serii de note ușoare se găsesc cel mai adesea în spatele neumei, este mai rar să găsești una sau mai multe note de pregătire (întotdeauna ascendente).

Note articulare posterioare

Notele neume își păstrează numele atunci când ultimele note continuă mișcarea inițială. Ei primesc calificative care descriu notele care le prelungesc, atunci când aceste note corespund unei schimbări de mișcare:

Grupuri pneumatice

Grupurile neumatice suprapun două sau mai multe dintre elementele neumatice precedente. Vom vorbi în continuare despre „neume” (complex) atâta timp cât există doar două sau trei elemente pneumatice. Dincolo de asta, vom vorbi mai degrabă despre melismă .

Melismul care urmează aleluia sau care pune capăt anumitor antifoane, a fost numit anterior „neume” (feminin).