alsacian

Elsässisch alsacian
Țară Franţa
Regiune Alsacia
Număr de vorbitori Aproximativ. 800.000 Transmisie intergenerațională foarte minoră din anii 1980 .
Numele vorbitorilor Alsacofoane / dialectofon
Tipologie SOV + V2
Scris Alfabet latin
Clasificare pe familie
Statutul oficial
Limba oficiala Statutul de limbă regională al Franței
Coduri de limbă
ISO 639-3 gsw 
IETF gsw-FR
Meniul
Cartografierea lingvistică a Alsacei în 1910.
Cartografierea lingvistică a Alsacei în 1910.

Alsacia ( Alsacia  : Elsässisch , Elsässisch sau Elsasser Ditsch ) este setul de dialecte germanice și francilor tradiționale din Alsacia . Aceste limbi regionale sunt calificate drept „  dialecte  ” în sensul că gramatica și ortografia lor nu sunt (inițial) codificate. Limba standardizată folosită pentru a le transcrie astăzi este germana standard . Cu toate acestea, toate aceste „dialecte“ au o origine anterioară lingvistică - situată în jurul IV - lea și V - lea  secol - și comune cu cea a standardului german, care este, el a apărut la XV - lea  secol.

Alsacian este a doua nativ limba vorbită în Franța (în număr de vorbitori) după franceză . În 2014, regiunea număra 800.000 de vorbitori de alsaciană (în sens larg, adică toate dialectele germanice adunate sub acest nume) din 1,8 milioane de locuitori, adică 43% din populația declarantă. Știu cum să vorbească bine alsacianul. În plus, 33% spun că știu să vorbească puțin alsacian sau să înțeleagă puțin. În cele din urmă, 25% din populație declară că nu stăpânește și nici nu înțelege dialectul alsacian.

În altă parte a lumii, alsacianul este, de asemenea, practicat marginal de o minoritate din Castroville , Texas , un oraș fondat de oameni din regiunea Mulhouse , precum și din mai multe comunități amish stabilite în principal în Indiana .

Definiție

Prin expresia „limbă regională”, se înțelege limba germană în formele sale dialectale (dialecte germanice și francice vorbite în Alsacia și Mosela) și în forma standard germană (Hochdeutsch). Extinzându-se în Alsacia , alsacianul constituie un set de dialecte, în principal din limbile germanice . Dintre acestea, acolo sunt folosite câteva variante ale limbilor germane și francice . Limba regională a Alsacei nu este unificată și dialectul folosit poate varia de la o municipalitate la alta.

Vorbitoare de limbă germană , vorbită peste cea mai mare parte a teritoriului Alsaciei și Franconian renană , vorbită în nordul Alsacia ( Alsacia cocoșată și regiunea Wissembourg ) fac parte din grupul de german-top sau superior german . Germanica vorbită în Alsacia este ea însăși subdivizată în germanică inferioară folosită în Alsacia centrală, și germanică superioară vorbită în sudul Alsacei ( Sundgau ).

Formele practicate pot fi grupate în mai multe familii:

Unele numere

În 2012, în regiune existau 800.000 de vorbitori (dialectofoane) de alsacian din 1,8 milioane de locuitori, adică 43% din populația chestionată. În plus, 33% dintre alsacieni spun că știu să vorbească sau să înțeleagă puțin alsacianul, iar 25% spun că nu îl înțeleg sau îl folosesc. Această proporție a scăzut din anii '90.

Anul recensământului 2012 2001 1997 1946 1900
Procentul populației declarate „dialectofon” 43% 61% 63% 90,8% 95%

Practica dialectelor alsaciene este inegală între generații. Rămâne ridicat în rândul alsacienilor cu vârsta peste 60 de ani (74%), în timp ce doar 24% dintre 30-44 de ani, 12% dintre 18-29 de ani și 3% dintre 3-17 ani se declară dialectofoni în 2012.

Caracteristici lingvistice

Originea alsacianului

Până în secolul  al IV- lea, celticul continental , atașat de galul și galo-romanul, care se practică în cea mai mare parte în valea Rinului . Cu toate acestea, din secolul  al IV- lea, instalarea germanilor în regiune și cea mai recentă a francilor pe marginea nordică a regiunii introduc dialecte franche și germanice.

Limbile germanice vorbite de alamani și franci provin toate din limba germanică comună (atestată în jurul anului 500 î.Hr. ), ceea ce a dat naștere unui număr foarte mare de limbi grupate în ramuri diferite.

Astfel, dialectele tradiționale din Alsacia, grupate sub termenul alsacian, grupează indiferent dialecte germanice din două subgrupuri diferite de limbi germane antice: germană mijlocie pentru francică (nordul Alsacei, Mosela ) și înaltă germană pentru restul teritoriului, aceasta din urmă fiind încă împărțită în două sub-familii lingvistice: germana de jos (Alsacia centrală și Alsacia de sud) și germana înaltă (sudul extrem de Alsacia). Alsacia, regiunea Sundgau).

Caracteristici fonologice

Printre numeroasele caracteristici care separă alsacianul de germana standard ( germană literară „  Schriftdeutsch  ” sau „  Hochdeutsch  ”), putem cita printre altele absența diftongării, cunoscută ca bavareză: „  Win sau Wi  ” pentru „  Wein  ”, „  Hüs  ” pentru „  Haus  ”; palatalizarea lungului „u” și menținerea diftongilor vechi: „  güet  ” pentru „  gut  ” (fost „  guot  ”); o anumită relaxare articulară: „  sewa  ” pentru „  sieben  ”; schimbarea de la [rs] intervocalic la [rsch] (numele satului Schnersheim se pronunță pe locul Schnarsche) și așa mai departe. Acestea sunt caracteristici păstrate ale unei forme mai ancestrale și se găsesc în limba germană de mijloc, care a dispărut acum.

Accentuare

Dialect de tip germanic, tendința sa este de a accentua primele silabe ale unui cuvânt. Această accentuare nu este marcată de ortografie. În general, prima silabă este accentuată, cu excepția cuvintelor de origine străină. Se manifestă printr-o extindere susținută a vocalei susținută de silabă. Alsacianul tinde, de asemenea, să agregeze cuvinte pentru a forma cuvinte noi, mai lungi. În acest caz, accentul este pus pe primele silabe ale fiecărui cuvânt, așa cum ar fi pentru cuvinte individuale. Când cuvintele sau verbele sunt precedate de prefixe neaccentuate (be-, ver-, zer-, miss- etc.), prima silabă a tulpinii este accentuată.

Exemple (accentul este indicat de tipul bold).

Cuvânt francez Traducere Accentuare Compoziţie
Casă Hüs H ü s -
lua nahme n toh me -
Accept annahme la an + nàhme
Afaceri Unternàhme A tern àh me Unter + Nàhme
ceas lüege Ue GE -
Brad de Crăciun Tannebaim T a nneb ai m Tanne + Baim. Accentul este pus pe primele silabe

respectiv dintre cele două cuvinte

încearcă, testează prowiere pro wie re cuvânt de origine latină, accentuat la sfârșit
găsi capăt de sfârșitul anului
să fie localizat (sich) befinde fi sfârșitul anului fi + sfârșit. Be- este un prefix neaccentuat, deci accentul poartă

pe ende radical .

Caracteristici morfologice

Ca și limba germană standard, dialectele alsaciene au trei genuri: masculin , feminin și neutru , precum și un plural comun acestor trei sexe. Inflexional , alsacianul include trei cazuri de declinare  : nominativul (Subiectul) , acuzativul (COD) , dativul (COI) . Spre deosebire de limba germană standard, alsacianul nu are genitiv, îl înlocuiește cu o construcție folosind dativul. Dialectul are, de asemenea, doar trei timpuri, dintre care două sunt timpuri compuse: prezentul, perfectul (timpul trecut compus; trecutul simplu numit preterit a dispărut, ca în toate dialectele alemanice); mai mult decât perfect (denumit și trecutul supracompus deoarece se va forma folosind auxiliarul perfect plus participiul trecut al verbului) și viitorul (care se formează, la fel ca în limba germană și în toate dialectele germanice, cu ajutorul un auxiliar, dar care spre deosebire de limba germană nu este folosit doar cu o valoare modală și nu temporală, va fi presupunerea sau ipoteza); și câteva moduri: indicativ și subjunctiv II (care servește și la formarea condiționalului), precum și trei voci: procesual activ, pasiv (acțiune în instanță) și bilanț pasiv (acțiune finită). Alsacianul, ca toate celelalte dialecte alemanice, poate folosi un prezent progresiv în plus față de prezentul tradițional, precum și un prezent perifrastic cu auxiliarul düen conjugându- l la timpul prezent și adăugând verbul la infinitiv.

Evoluția lexicală

Atașamentul Alsacia în Franța în XVII - lea  secol (domniile lui Ludovic al XIII - lea și Ludovic al XIV - lea ) a fost reflectat în nivelul lexical, inclusiv prin păstrarea unui număr mare de cuvinte și expresii lingvistice dispărut aujourd „hui în zona vorbitoare de limba germană și împrumutând de la franceză . Alsacianul împărtășește, de asemenea, asemănări lingvistice cu limba idiș , adusă de populațiile evreiești din Polonia și Europa de Est.

Unele expresii și proverbe alsaciene

Înainte de a începe, iată câteva expresii care ilustrează similitudinea alsaciană cu alte limbi germanice.

Me kat nit ebber ewerhole, wenn me nur in sine Spüre laift [ma kɔt net ɛbər ever-ho: la vɛnn ma nu: r en si: na ʃpy: ra lɔjft]

Traducere: Nu poți trece pe cineva dacă îi urmezi urmele (trebuie să te gândești în afara casetei).

Pronunția alsaciană

Vocale
Vocală Vocală echivalentă franceză Pronunție (consens internațional) Exemplu Exemplu alsacian [pronunție]
la o [ɔ] sau [å] m o rt , s o rt , o r , g o re der Mann (omul) [dr mɔn]
la oo (varianta lungă) [ɔ:] idem , mai lung s 'Råd (roata) [s' rɔ: d]
la la [la] cameră , bard , salată d'Mànner (bărbații) [d'mann'r]
la è, ê [ɛ], [ɛ:] ê be, pentru Ai be säje (a spune) [sɛ: jə]
e la [a] la începutul și la sfârșitul unui cuvânt în Haut-Rhin La fel Mànele (little men) [ma: nala]
e la [a] după o vocală La fel miet (obosit) [mi: at], lüege (a privi) [ly: aga]
e e [e] oriunde altundeva (e) luncă , vară lege (a pune) [le: ga]
eu e între [e] și [i] când vocala este scurtă (Nu) der Himmel (cerul) [dr hemml]
eu eu [i] când vocala este lungă insulă , mii der Rhi (Rinul) [dr Ri:], der Wi (vinul) [dr vi:]
o o, oh [o] s o t , s apă , b apă der Morge (dimineața) [dr mo: rga], solle (a avea, a avea obligația de a) [sola]
tu sau [u] n sau s , v sau s , s sau s d'Wulke (norii) [d'vu: lka]
ü tu [y] s ur , d u r , m u r Nüdle (fidea) [nuudla]
adică iia [in absenta] (Nu) Biewele (băiețel) [bi: avala]
üe uua [y: a] (Nu) der Büe (băiatul) [dr de: a]
ei, toi avea [avea] usturoi , ouch Meidele (tânără) [maidala]
avea [ɔ: i] baiat (engleza) laife (a merge) [loifa]
Consoană
Consoană Echivalentul consoanei franceze Pronunție (consens internațional) Exemplu Exemplu alsacian [pronunție]
b b, p între [b] și [p] Nu bliwe (a sta) [bliiva]
p p, b destul de rar, întâlnit în cuvinte de origine latină, între [b] și [p] trecere , piatră prowiere (try) [proviiara] (a real "p"), pass (go well, pass, sit) [possa / bossa] (between b and p )
d d, t între [d] și [t] Nu trinke (a bea) [trénka / drénka]
t d, t între [d] și [t] La fel iwertriwe (exaggerate) [év'r-triiva]
v f [f] febră , scurgeri vergeifre (a saliva, a unge în timp ce babea) [f'r-gaïfra]
f f [f] La fel Flacke (pete) [Flaka], Fliege (zboară în aer) [fliiaga]
g gu, g, k între [g] și [k] întotdeauna ca în gară geifre (to drool) [gaïfra / kaïfra]
h h [h] h aspirat, pronunțat prin expulzarea aerului din plămâni der Himmel (cerul) [d'r hemm'l]
j y [j] ochi , yodel jede (fiecare) [yééda]
k kg între [k] și [g] Nu kuma (a veni) [kouma / gouma]
r r [r] rulat sau nu, în funcție de regiune rugină , rulează domni (a ploua) [rag'na]
s s, cap [s] cel mai des; [ʃ] înainte de t , d , p și uneori r săpun , dacă (niciodată ca un z ) sau pisică , câine springe (a sari) [chpré-nga], steh (a sta) [chtéé], sewe (șapte) [sééva]
w v [v] vagon , mașină , victorie Salariu (mașină) [vooga], Wulke (nor) [wantka]
X kss [ks] excita , exfoliază Ceara (scrisă și Wachs ) (ceară) [voks]
z ts [ts] tsetse Zahn (dinte) [tsoo'n], Zorn (furie) [tsôrn]
sch cap [ʃ] pisică , câine schriwe (a scrie) [chriiva]
cap rr [X] ca un grasseyé r asemănător cu r în plâns , crede noch (encore) [nôrr], Büech (carte) [buuarr]
cap cap [vs] ca și ch- ul cuvântului pisică pronunțat cu limba lipită de palat; particularitate găsită în Bas-Rhin și în germană Schlüch (pipă) [chluurr] în Haut-Rhin și [chluuch] în Bas-Rhin
cap k [k] se pronunță [k] când se află în fața unui s Wachs (ceară) [vɔks], wachse (a crește, a crește, a împinge) [vɔksa]
ng ng [ng] se pronunță ng ca în parcare . Aveți grijă, finalul - g nu poate fi auzit, n se pronunță pur și simplu cu nasul și partea din spate a gâtului Iewung (iia'vou-ng) (exercițiu, experiență)
Convenție de scriere

„  ATENȚIE: ortografia utilizată aici este cea folosită de Jean-Jacques Brunner. Majoritatea operelor în alsacian folosesc ortografia „ à ” pentru a indica [ɔ] sau [å] și „ a ” pentru a indica [a], adică inversul a ceea ce este folosit aici. Motivul alegerii graficii pentru acest articol se bazează în principal pe argumentele lui Jean-Jacques Brunner. Există două a în alsacian. Cea naturală se spune (nota are ) și se pronunță [ɔ] sau [a], iar celălalt (notat pentru ), care se pronunță ca A Franceză aeronave . De ce nota are o scrisoare care nu este deloc pronunțată ca atare? Din motivul că vocalele cuvintelor înrudite în limba germană sunt pronunțate [a]. Prin urmare, este în primul rând o alegere lingvistică . De exemplu, cuvântul roată este tradus în germană ca Rad [raad]. În alsacian, se pronunță diferit: [rood]. Încă o dată predomină ortografia germană (utilizarea vocalei „a”). Același fenomen este observat și pentru e , care se pronunță [a] aproape peste tot în Haut-Rhin, în poziții în care, în mod normal, în limba germană, acestea sunt tăcute, ușor pronunțate sau complet pronunțate é sau eu . În plus, diacriticele (accentele etc.) sunt utilizate în mod normal pentru a marca formele flexate care sunt mai rare decât vocalele naturale. Astfel, un natural ([ɔ] sau [å], cel mai comun) este scris aici fără accent, în timp ce [a] este notat în el , deoarece este rar. "

Caracteristici speciale ale pronunției alsaciene

În ceea ce privește perechile b / p , d / t și g / k , se obișnuiește să se favorizeze ortografia cuvintelor găsite în limba germană standard. De exemplu, cuvântul Biewele (băiețel) [biiavala] ar putea foarte bine să fie scris Piewele . Cu toate acestea, rădăcina germanică a cuvântului, Bub , este scrisă cu un B , care a ghidat alegerea ortografiei.

Diferențe de pronunție

Există uneori diferențe semnificative de pronunție între diferitele dialecte alsaciene de-a lungul unei axe Nord / Sud. Următoarea listă compară unele cuvinte sau verbe găsite în diferite localități. Din motive de simplitate, am separat pronunțiile între Haut-Rhin (sud) și Bas-Rhin (nord), dar există de fapt un continuum. Observăm în special că consoana g suferă o slăbire fonetică spre j / y / și uneori chiar spre w / v /. Variațiile dintre b, w și între g, j și w sunt numeroase.

Cuvinte franceze alsacian

(Haut-Rhin)

alsacian

(Bas-Rhin)

Alsacian (Sundgau,

sud extrem)

limba germana

standard

Engleză
scris pronunție scris pronunție scris pronunție
ca liewe [li: ava] liewe [li: əvə] liebe [li: aba] lieben a iubi
ca, apreciez mege [eu: ga] meje [eu: jə] mege [eu: ga] mögen ( mai ) **
datorie miesse [mi: assa] tembelism [my: assə] miesse [mi: assa] müssen trebuie sa **
datorie, de a avea obligația (morală) de a ... " solle [sola] solle [solə] solle [sola] solicita trebuie
vreau să bine [vela] bine [velə] bine [vela] umflat a vrea / a vrea **
matura, curata fàge, fàje [fa: ga] fàje, fäje [fa: ja], [fɛ: jə] wescha [vé: cha] fegen / wischen a matura
bucataria de Kuche [ku: xa] d'Kiche [keʃə], [keçə] d'Chuche [xu: xa] mor Küche bucataria
Spune înțelept, säje [sɔ: ga], [sɛ: jə] säje, sawe [sɛ: jə], [sɔ: və] înţelept [sɔ: ga] sagen a zice
distanță, concept de dispariție

(particula)

ewàg, ewàj [ava: k], [avaj] ewäg [əvɛg] ewàg [ava: k] hinweg departe
a se întinde, a se regăsi lege [the: ga] eu [lɛ: jə] lege [the: ga] Liegen a minti
Eu ich, i [ex], [i:] ich [iʃ], [iç] ich [ex], [i:] ich Eu
febră s'Fiewer [fi: av'r] s'Fiewer [fi: əv'r], [fi: v'r] a avea incredere [fi: ab'r], [fe: b'r] das Fieber febră
casa s'Hüs [hy: s] s'Hüs, s'Haus [hy: s], [hau: s] s'Hüs [hy: s] das Haus casa
posibil, posibil meglig [eu: glik] meglich [eu: gli ʃ ] meglig [eu: glik] möglich eventual
ceas lüege [ly: aka] lüeje, löje [ly: ajə], [løːjə] lüege [ly: aka] lugen, gucken A se uita
Rinul der Rhi [a ras:] Rinul [ri: n] der Rhi [a ras:] der Rhein rinul
viaţă s'Làwe [dorinta] s'Lëwe [lɛ: və] s'Làbe [dincolo] das Leben viaţă
vin der Wi [vi:] de Win [vin] der Wi [vi:] der Wein vin
vedea sàh, gsàh [sa:], [ksa:] seh, gseh [se:], [kse:] gsàh [ksa:] văzut pentru a vedea
trage ziege [tsi: aga] zëje [tsɛ: yə] ziege [tsi: aga] ziehen a trage
piața s'Màrkt [s'markt] s'Märik [s'mɛ: rik] s'Màrkt [s'markt] der Markt piața
barza s'Stork [s 'ʃ tork] s'Storich [s 'ʃ tori ʃ ] s'Stork [s 'ʃ tork] der Storch barza

** Verbele de modalitate precum mege au rude apropiate în germană și engleză. În cazul mai , acestea nu mai au aceeași semnificație: Mege / Meje (alsacian) înseamnă „a dori bine, să aprecieze“, în timp ce în limba engleză, poate transmite o noțiune de posibilitate sau probabilitate. Pentru verbul miesse / müesse , echivalentul în engleză este must și are același sens (datorie). Sensul solle (alsacian) este , de asemenea , destul de aproape de echivalentul său engleză trebuie . Pentru auxiliarul modalității welle („a dori”), echivalentul în engleză nu este a vrea, ci a face , care este folosit pentru a forma viitorul. Rudenia se manifestă prin conjugarea lui welle , deoarece „vreau” se spune ich will [ex vɛll].

Pronunție pronume personale.

Pronumele personale sunt foarte frecvent utilizate și, pe măsură ce le veți întâlni des, acestea sunt prezentate în tabelul de mai jos, împreună cu pronunția lor. Acestea sunt pronumele personale subiect (adică în cazul nominativ ) (a se vedea mai jos pentru celelalte). Acestea sunt, de asemenea, prezentate aici sub formă tonică , dar pot avea echivalente plictisitoare (cum ar fi, în franceză, diferența orală între „el” și „y”).

Pronume personal

limba franceza

Pronume personal

alsacian

Formă accentuată
(tonifiată)
Pronunție Formă
neaccentuată (lent)
Pronunție
Eu ich / ex /, / iʃ /, / iç / sau chiar / iː / eu / iː /
tu de / dyː / de / da /
el er / aːr / 'r / r /
aceasta sie, dacă / sa /, / siːa /, / siː / se /a ei/
asta (el / ea [neutru]) es / la fel de / 's / s /
noi mare /mare/ Domnul / mər /
tu (pluralul „tu”) ehr / eːr / 're / ra /
ei sie, dacă / sa /, / siːa /, / siː / se /a ei/
ei sie, dacă / sa /, / siːa /, / siː / se /a ei/

Scrierea alsaciană

Alsacianul urmează codurile grafice ale germanului standard. Astfel, toate substantivele comune sunt scrise cu majusculă , la fel și pronumele personale de politețe. De exemplu :

câinele: der Hund

femeia: d'Frauj

casa: s'Hüs

luna: der Mond

Elemente gramaticale simple

Verbe

General

Verbul constă într - o tijă și un infinitiv final , -e . Acest final se pronunță [ a ] în sudul Alsaciei, în timp ce din Colmar și mai la nord, este mai degrabă pronunțat [ ə ] , ca în limba germană. Iată câteva exemple de verbe cu potrivire stemming, separate de finalul lor -e  :

Verb Pronunție Radical Rezilierea Traducere
stelle [ʃtella] stell- -e întindeți vertical
mestecat [m ɔ: xa ] mach- -e face
acolo noi [dorinta] Acolo- -e Trăi

În timpul conjugării, sfârșitul infinitiv dispare și este înlocuit cu desinențe personale, adică desinențe care se referă la subiectul verbului.

Locul verbului în propoziție.

Sintaxa alsacianului este relativ apropiată de cea a limbii germane și, în general, a limbilor germanice . Verbul este așadar întotdeauna plasat în poziția a doua într-o clauză simplă, în funcție de model: subiect + verb + obiect sau chiar obiect + verb + subiect în anumite cazuri.

De exemplu: „El citește o carte. "

er balast e Büech. - / aːr lɛːst a byːax /

„Acum citește o carte. "

Jetze ballast er e Büech. - /je.tsa lɛːst.ər a byː.ax /

În prima propoziție, avem un subiect + verb + logică obiect (complement de obiect direct), în timp ce în a doua, avem un complement circumstanțial + verb + subiect + logică obiect , unde subiectul este retrogradat în poziția a treia, astfel încât verbul rămâne în poziția a doua.

Verbe frazale

Mai important, verbele alsaciene, ca și verbele germane, au adesea „  preverbe  ”, numite și particule . La infinitiv, ele sunt plasate în fața verbului, în timp ce infléchis (conjugat), se separă de acesta și migrează la sfârșitul clauzei, în conformitate cu logica retrogradă a limbajului. Există două tipuri de particule:

 • particule inseparabile, care se adaugă înaintea verbului și sunt sudate acolo (ca în franceză pentru verbele în reduce , a educe , reduce și con reduce în cazul în care prefixul se potrivește cu o particulă inseparabilă adăugată la radicalul de reducere care n astăzi nu mai are sens în formă izolată). De exemplu stelle / ˈʃtelaː / („a poziționa, dispune”) și be stelle / bɛˈʃtelaː / („a comanda”) sau din nou steh / ʃtɛː / (a ​​sta în picioare, a sta în picioare) și ver steh / ferʃtɛː / („a înțelege ").
 • foarte numeroasele particule separabile care sunt asamblate în fața verbului atunci când acesta este la infinitiv, dar care se mișcă la sfârșitul clauzei atunci când verbul este conjugat. De exemplu, verbele schwimme / ʃvɛma / ( "înota"), UFE schwimme /ufa.ʃvɛma/ ( "înota în sus"), GEH ( "du - te"), venerație GEH / ɔːvagɛː / ( "du - te în jos").

Aceste particule separabile sau inseparabile, chiar dacă nu este întotdeauna cazul, pot modifica considerabil sensul verbului.

Exemple de modificare a sensului cu particule diferite: exemplu al verbului stelle (a pune, a pune, a dispune)

Verb Particulă Traducere
stelle - a poziționa vertical, a pune, a aranja (pe masă), a face (un diagnostic)
be stelle fi - (inseparabil) comandă (un fel de mâncare, un pachet), rezervă (un loc)
an stelle an- (separabil) porniți (dispozitiv, dispozitiv), deschideți (atingeți), puneți jos, plasați (în mod specific), angajați (angajați)
ab stelle ab- (separabil) opriți (opriți), opriți (dispozitivul), opriți (alimentare, apă), îndepărtați-vă (un obiect)
in stelle în (separabil) instala, pune, pune jos (în interior), regla (un dispozitiv), închiriază, închiriază, oprește (o plată)
üs stelle üs- (separabil) afișează, stinge, plasează, postează, oprește (un dispozitiv)
egg stelle uf- (separabil) instalare, așezare, instalare (pe), urcare, ridicare, ridicare (așezare verticală în sus)
vor stelle vor- (separabil) prezenta, reprezenta, semnifică
Lista unor particule verbale în alsaciană

Există trei tipuri:

 • Particule nedespărțite (legate permanent de radical), în general neaccentuate.
 • Particule separate (care se separă de verb în timpul conjugării), de obicei accentuate.
 • Particule mixte (care uneori se pot separa, alteori nu, în funcție de semnificația verbului).

În orice caz, adăugarea unui prefix (mobil sau non-mobil) poate uneori schimba semnificativ semnificația stemului verbal original.

Particule care nu se separă

Există o serie întreagă de prefixe care nu sunt mobile (sau care nu se separă)

Particulă Pronunție Exemplu Sensul particulei
fi-, b- [fi], [b] be stelle(comanda),sich b sinne(amintiți-vă),sich be handle(comporta-vă),bemerke(nota, spuneți, observați) Foarte folosit. Vă permite să formați verbe tranzitive din substantive comune sau alte verbe. Este un prefix de construcție verbală.
vierme- [fər] worm steh(intelege), worm geh(trece, dispare), ver stelle(muta), worm blind(orb) Foarte folosit. Marchează sfârșitul unei stări, dispariția completă, pejorarea (completă), intensificarea, transformarea, schimbarea stării
zer- [tsər] zer bràche(distruge, rupe, fractură) marchează sfârșitul unui proces, divizarea, distrugerea
ent- [entt] ent steh(create), ent nàhme(take) marchează distanța, extracția, ieșirea, începutul brusc
er- [er] er trinke(a se îneca), er schaffe(a elabora) marchează rezultatul unui proces, dispariția, sfârșitul unei activități sau moartea
dor miss schriwe(slab scris), miss làse(slab citit), miss verstandnis(neînțelegere) marchează o semnificație peiorativă, echivalentă cu franceza „m-” (a vorbi prost, a citi greșit, a neîncredere, a folosi abuziv etc.).
emp- emp fàhle(recomanda), emp ende(a experimenta, simți), emp fange(primi, bine ai venit) foarte rar. La fel ca în limba germană, doar trei verbe au această particulă inseparabilă.
Particule mobile / separabile

Există, de asemenea, particule mobile, mult mai numeroase:

Particulă Pronunție Exemple Sensul particulei, interpretare
a-, an- [ɔ:], [ɔ: n] un mache(pornire, declanșare), un geh(apropiere, rezolvare), un nàhme(acceptarea, creșterea în greutate, adoptarea unei idei), un kumme(intrarea, sosirea într-un loc), un schalte(aprinderea unui dispozitiv), un tràffe(găsiți, întâlniți), an stelle(închiriați, activați robinetul, activați un dispozitiv) declanșarea unui proces, începutul unei acțiuni, declanșarea, deschiderea, proximitatea, acumularea
ab- [ɔp] ab mache(îndepărtați, demontați), ab geh(părăsiți), ab nàhme(slăbiți, slăbiți), ab kumme(îndepărtați-vă, îndepărtați-vă, acordați-vă), ab schalte(opriți dispozitivul), ab stelle(coborâți ceva, opriți sau opriți un dispozitiv, îndepărtați ceva) scădere, distanță, oprire, inversare, concept de coborâre
bei- [dafin] bei steh(a susține pe cineva sau o opinie,litt."a sta cu, a împărtăși o opinie") participare, prezență
hardware , [greu] dur schine(strălucește prin ceva), dur làse(citește integral), dur laife(plimbare, trecere, încrucișare) sens spațial: prin, trecere, dar și sens temporal: dincolo, în timpul, prin
i-, in- [i:], [i: n] in schalte(a se aprinde), in nàhme(a lua un medicament, aaduceceva), in schlofe(a adormi), in stelle(a instala) începutul unei acțiuni, pornire, intrarea într-o stare, încorporare, mișcare spre interior
mit- [întâlnit] mit nàhme(to take away,litt."to take with"), mit bringe(to take away,litt."to bring with"), mit wirke(a participa) participare
nu, nach- [nu:], [nax] no kumme(join, litt. "come after, întârziat"), no làse(check,relead, litt. "read after"), no mache(imite, litt. "do after") noțiunea de „urmați”, „control / verificare” sau „imitație”
uf-, of- [uf] uf lüege(a privi în sus), uf geh(a se ridica), uf schliesse(a deschide), uf süge(a suge), uf hànge(a agăța, a suspenda), uf wache(a se trezi), uf kumme( a izbucni, a se ridica, a litt. "veni brusc"), uf àsse(mânca totul, termina o masă). mișcare verticală de jos în sus, deschidere, încorporare, contact, începutul unei acțiuni, efect brusc, finalizare
um- [um] um stelle(schimbă locul, locul, poziția), um geh(schimbă locul, mută), um zoge(mută), um dràje(viraj), um kehre(viraj, schimbă direcția) noțiunea de circularizare, noțiunea de schimbare (de loc, stare)
ne- [ys] ne - mache(opriți, aproape, mut), ne schalte (opri un dispozitiv), ne Stelle(scoate, expune), ne schliesse(aproape), ne GEH(scoate) dispariție, închidere, finalizare, ieșire (dintr-un loc, situație etc.)
vor- [pentru] vor stelle(to present a person), vor bringe(to present, litt. "to take ahead"), vor dringe(to move forward), vor geh(to go / walk in front, to go ahead), vor ha( a avea în așteptare, a prevedea), vor kumme(a efectua), vor mache(a pregăti, a arăta cum să faci ceva) noțiune de înainte în timp, mișcare înainte (pozițională), pregătire, pregătire (echivalentul pre-francez).
wàg-, weg- [vak], [vɛk] weg mache(scăpați, eliminați, faceți să dispară), weg stelle (eliminați, mutați, faceți să dispară), weg nàhme (eliminați, luați pentru a face spațiu) deplasare bruscă, schimbarea locației, îndepărtarea dintr-o poziție, dispariție
züe- [tsy: a] Zue Schliesse(blocare cheie), Zue nàhme(adăugare, grăsime), Zue mache(închidere), Zue naje(coase împreună, coase), Zue winke(a flutura, saluta), Zue Luege(uite cu precizie observă, privește), züe decke(acoperă, acoperă, acoperă aproape) adăugare, închidere, la o direcție specifică

Exemple:

Stell der vor ! "Imaginează-ți asta! »(Sich v or stelle, to (re) introduce yourself)

Se steht immer uf , wu ehr Vater ins Büro kumm t "ea se ridică mereu (de pe scaun) când tatăl ei vine la birou" ( uf steh, scoală-te )

Jetze kummt mr ebbis în "Now I have an idea" ( în kumme, au o idee )

Trotz mim Diet nehm -i an  ! „În ciuda dietei mele, mă îngraș ” ( an nahm e, mă îngraș )

Der Direktor nehmt di Suhn an "Directorul îți angajează fiul" ( an nàhm e, to angajează)

S " fangt o «începe»( un noroi, pentru a începe, pentru a începe )

Er schaltet der Fàrnlüegappàrat ab "he shut off the television" ( ab schalte, opriți un dispozitiv )

DA Mann kehrt Ràchts ab " acest om se transformă drept" ( ab kehre, rândul său, direcția de schimbare )

Particulele separabile compuse

Se spune că unele particule separabile sunt „compuse”, deoarece rezultă din fuziunea mai multor particule. De exemplu, particulele de sens pozițional (cum ar fi uf, ab, unter, an, ab, vor ) pot deveni direcționale atunci când sunt combinate cu particulele direcționale hin (mișcare departe de difuzor) sau hàr / hër (mișcare spre difuzor).

ab (îndepărtarea, coborârea) + hin (îndepărtarea) = nab sau awe (flexie întâlnită în special în Haut-Rhin). Înțeles: jos. Putem astfel să formăm un verb de mișcare (oricare) și să-i adăugăm această particulă compusă în sens direcțional:

Er geht awe sau chiar er geht nab înseamnă „coboară” sau „coboară”

Er gheit awe înseamnă "el cade (jos)".

Cu hàr , marcăm o mișcare către difuzor sau punctul de referință. Fuziunea dintre hàr și ab dă hërab (Bas-Rhin) sau chiar uimire (Haut-Rhin).

Der Vogel fliegt hërab sau chiar Der Vogel fliegt venerație înseamnă „pasăre zboară în jos / pasărea se duce în jos în timp ce zboară“ ( Fliege înseamnă „să zboare“ în timp ce venerație Fliege sau hërab Fliege mijloace pentru a acoperi în jos, să coboare în timp ce zboară).

Particulele compuse din hin și hàr / hër sunt în general asociate cu verbe de mișcare sau schimbare de stare și indică direcții. Sunt atât de precise încât deseori fac posibil să nu se specifice verbul. De exemplu, în loc să spunem „er isch uf Milhüse ufegange” (a mers la Mulhouse), vom spune cu bucurie „er isch uf Milhüse ufe” (omițând participiul trecut „ gange ” din verbul „ geh ”, a merge).

Particulă compusă
(Haut-Rhin)
Particulă compusă
(Bas-Rhin)
Origine (compoziție) Pronunție Exemple Înțelesul particulei
măgar- Nu- hin + an [ɔ: na] ane geh(merge înainte), ane fahre(merge cu vehiculul înainte), ane lüege(privește înainte), ane schwimme(înot înainte) înainte, spre o direcție, concept de îndepărtare de la un punct de origine
măgar- el a fugit- ei + an [ɔ: na] ane kumme(vino înainte) concept de apropiere de un punct de referință
veneraţie- prinde hin + ab [ɔ: du-te] awe geh(coborâți), awe fahre(mergeți cu vehiculul în jos, coborâți), awe lüege(uitați-vă în jos, jos), awe schwimme(înotați în jos, coborâți înotând) concept de mișcare / direcție descendentă (distanță)
veneraţie- herab- ei + ab [ɔ: du-te] awe kumme(coboară, coboară) conceptul de mișcare / direcție (apropiere) în jos
greu- greu- hin + greu [din: ra] dur geh (traversează un loc, oraș), dur kumme(vin prin), dur schwimme(înoată) noțiunea de mișcare printr-un spațiu sau o durată
ewàg- ewaj-, awäj- hin + weg [ava: k], [ava: j], [avɛ: j] Ewag geh(din, departe) Ewag brindle(departe, în depărtare), Ewag werfe(arunca, arunca) noțiune de retragere, plecare (echivalentul în engleză departe )
Frate- ? ? f ere geh (a merge înainte), fere laife (a te îndepărta în timp ce mergi înainte, la distanță) În față, într-o direcție, la distanță
Heime- Heime- heim + hin [haima] heime GEH(dute "acasă", dute acasă); heime kumme(vino „acasă”, du-te înapoi), heime fliege (zboarăacasă), heime fahre(conduce acasă „acasă”), heime schwimme(du-te „acasă” înotând) etc. reveniți la punctul de origine (locul nașterii, casa etc.), în direcția „acasă”, a punctului de origine (pentru oameni)
ine- nin- hin + in [i: na] ine geh(intră, intră), ine fahre(intră cu vehiculul, intră), ine lüege(privește spre interior), ine schwimme(înoată spre interior, intră înot) concept de mișcare / direcție (distanță) spre interior
ine- hërin-, ine- ea + in [i: na] ine kumme(intră, intră) noțiunea de mișcare / direcție (apropiere) spre interior
ufe- nuf- hin + uf [ufa] UFE GEH(dute la parteasus, dutesus), UFE Fähre(dute de vehicul la parteasus, dutesus), UFE lüege(privisus), UFE schwimme(înotasus, dutesustimp ce înot) concept de mișcare / direcție ascendentă (distanță)
ufe- hëruf- ei + uf [ufa] ine kumme(vino, urcă) concept de mișcare / direcție ascendentă (abordare)
ume- num- hin + um [uma] ume laife(plimbare, glisare, mers în cerc), ume schwimme(înot în cerc, întoarcere înotând) noțiunea de deplasare circulară, aleatorie către o direcție (aproximare)
ume- hërum, erum ei + um [uma]
neîntrerupt nunter- hin + unter [untra] untre GEH(dute la mai jos) noțiunea de deplasare / direcție (distanță) în jos
neîntrerupt alergător ei + unter [untra] untre kumme(vin de jos) noțiunea de deplasare / direcție (apropiere) în jos
üsse- nüs- hin + üs [ysa] Usse GEH(ieși, ieși afară), Usse Fähre(ieși de vehicul, ieși), Usse lüege(uite), Usse schwimme(înota, dute înot) concept de mișcare / direcție (distanță) către exterior
üsse- hërüs-, erüs- ei + üs [ysa] üsse kumme(ieșire, ieșire) conceptul de deplasare / direcție (a se uni) spre exterior

Exemple:

Morne geh 'mr uf Strossburg awe "mâine coborâm la Strasbourg" ( awe geh , go down)

Gang üsse! "Du-te afara!" ( üsse geh , a ieși )

Dà fremdartige Mann laift uf der Stross ume "acest om ciudat rătăcește pe stradă" ( ume laife , to wander, to hang out)

D'Rakete stigt ewer der Arde ufe "racheta se ridică deasupra Pământului (în sus)" ( ufe stige, să se ridice vertical în sus )

Mer bringe alle dine Sache vum erste Stock awe "we take all your things down from the first floor" ( awe bringe , go down, litt. Take something down)

Particule mixte

Unele particule pot fi uneori separabile, alteori inseparabile în funcție de verbul la care sunt asociate. Nu sunt mulți.

Particulă Pronunție Simț când este inseparabil Înțeles când este separabil
greu- [greu] traversând sau căutând noțiunea de traversare (spațială, temporală)
um- [um] ocolind, cuprinzând exprimă un sens spațial (în jur, schimbare de direcție, tendință)
ewer- [ev'r] acțiune de planare, transmitere, atac sens spațial: on, over, over
unter- [a TR] acțiuni de parafare (semnare), depunere, suprimare, întrerupere, examinare sens direcțional și spațial: jos, sub
weder [miercuri] efectuarea, finalizarea unei acțiuni, aplicarea unei penalități reînnoire, repetare ( lit. „din nou, din nou”
Auxiliarii

Pe lângă verbe și pentru a le conjuga în diferite timpuri și moduri, alsacianul are 4 auxiliare:

 • se sau senn (a fi), a conjuga la trecut (verbe de stare, verbe de mișcare)
 • ha (a avea), a conjuga la trecut (toate celelalte verbe)
 • düe (faire), a conjuga la prezent progresiv ( düe la timpul prezent și verb la infinitiv) sau a forma condiționalul ( düe la condițional și verb la infinitiv)
 • wàre (a deveni, echivalent cu engleza will ), a conjuga în viitor ( wàre la timpul prezent și verb la infinitiv), sau a forma pasivul ( wàre conjugat și verb la participiul trecut).
Auxiliar Pronunție Traducere Folosit pentru
se / senn / seː / / sen / a fi Formarea trecutului. Construcție: subiect + se (conjugat) + participiul trecut al verbului
Ha / hɔː / a avea Formarea trecutului. Construcție: subiect + ha (conjugat) + participiul trecut al verbului
düe (1) / dya / face Formarea progresivului prezent. Construcție: subiect + düe (conjugat) + infinitiv al verbului
düe (2) / dya / face Formarea condiționalului. Construcție: subiect + dàt ( düe în condițional) + verb la infinitiv
wàre (1) / vaːra / a deveni Pregătirea viitorului. Construcție: subiect + wàre (conjugat) + verb la infinitiv
wàre (2) / vaːra / a deveni Formarea pasivului. Construcție: subiect + wàre (conjugat) + participiul trecut al verbului

Iată conjugarea (neregulată) a auxiliarilor în prezentul simplu:

Nimeni a
fi
ha
(a avea)
düe
(a face)
wàre (Haut-Rhin)
(a deveni)
wëre (Bas-Rhin)
(a deveni)
Eu ich coș / ben / ha (n) / hɔn / düe / dyːa / wer / vɛːr / wur / vuːr /
tu de* besch / beʃ / hash / hɔːʃ / düesch / dyːaʃ / wersch / vɛːrʃ / wursch / vuːrʃ /
el / ea / aceasta er / se / es Esch / eʃ / pălărie / hɔt / düet / dyːat / werd / vɛːrt / wur (d) / vurt /
noi mare Senn / sen / hàn / haːn / dien / dyːan / wàre / vaːra / wëre / väre /
tu ehr
ei ei se
 • (*) Vă rugăm să rețineți, pronumele personal dü este așa-numita formă tonică. În alsacian, este omis de cele mai multe ori, deoarece terminația -sc h la sfârșitul verbului este suficient de informativă. În Haut-Rhin, există și o formă atonică - de - și se pronunță / da /. Rețineți că de este, de asemenea, forma articolului definit masculin în multe domenii și nu trebuie confundat cu pronumele personal al lui atone.

Exemple de utilizare (de auxiliare) ca verbe:

Ich bin e Mann " Sunt bărbat"

Se esch e Fraj " este de la o femeie"

Es Esch e schens Meidele „ea este o fată destul de tineri“

Mer hàn e Hund "We have a dog"

Dü Wersch unheflig " devii nepoliticos"

Er Esch fràch "el este nerușinat" (se poate spune , de asemenea , in stare er Esch în Bas-Rhin)

Se hat e float Wage " are o mașină drăguță"

Exemple de utilizare ca auxiliare:

Er düet si Wage fahre "he is driving his car" (prezent progresiv)

Se hat e nejer Hund bikumme "she had a new dog" (timpul trecut)

Mer hàn das Büech glàse "am citit această carte" (timpul trecut)

S ' Esch e Natter Kamrad GSE " el a fost un prieten simpatic =" (timpul trecut) s' Esch e Netter Kamrad Gwenn (nord de Alsacia)

Der Wage wird vum Garagist grepariert "mașina este reparată de mecanic (în acest moment)" (voce pasivă)

Der Wage isch repariert "mașina este reparată (s-a terminat)" (timpul trecut)

Mi Suhn wird nàchste Màntig kumme "fiul meu va veni luni viitoare" (viitor)

Mine Schwester dàt nàchster Màntig kumme "Sora mea ar veni luni viitoare" (condiționată)

Vremuri în Alsacia

Verbele pot fi conjugate în diferite timpuri și moduri. În Alsacia, există trei timpuri ale indicativului:

 • prezent (la care se poate adăuga o „progresiva“ sau „emfatic“ prezent). Se conjugă folosind tulpina verbului, fără terminație, la care adăugăm terminații (-, -sch, -t, -e);
 • timpul trecut , care este un timp compus, care folosește un auxiliar ( se „a fi” sau ha „a avea”);
 • viitor , de asemenea , un compus tensionat, care utilizează un auxiliar (pentru a deveni, ware sau ERAU ).

De asemenea, putem adăuga mai multe moduri: condiționalul (două forme compuse) și subjunctivul (două forme compuse).

Propoziția simplă

În mod normal, o propoziție simplă este construită după următorul model: subiect + verb + complement / substantiv / adjectiv .

Orice s-ar întâmpla, verbul trebuie să fie întotdeauna în a doua poziție în propoziție. Prin urmare, dacă clauza începe cu un complement, subiectul va fi mutat după verb, astfel încât să se respecte această axiomă.

Exemple:

 • Frază: El mută paharul pe masă.
 • Traducere: Er stellt s'Glas uf'm Tisch um .
 • Frază: Acum mută paharul pe masă.
 • Traducere: Jetz stellt er s'Glas uf'm Tisch um [yets chdellt'r s'Glooss ouf'em téch oum]

În al doilea exemplu, prezența unui element temporal la începutul propoziției ( Jetz ) obligă subiectul să fie mutat (aici „er”) după verb, astfel încât acesta din urmă să rămână în poziția a doua. Lucru important: când verbul este compus (afublé cu un preverb), tulpina (aici, stelle , în formă conjugată) este plasată în a doua poziție, particula (aici, um ) migrând la sfârșit.

Conjugarea verbelor la timpul prezent

Alsacianul are două cadouri: prezentul simplu (cel găsit în franceză) și prezentul progresiv (făcând ceva), care își pierde treptat semnificația. Verbul la infinitiv este compus dintr-un radical pe care este grefat un final al infinitivului -e . Exemple: stelle / ʃdɛla / „a pune”, mache / moːra / „a face”, lese / leːsa / „a citi”. Conjugarea la timpul prezent folosește doar tulpina din care se îndepărtează finalul infinitivului și se înlocuiește cu desinențe personale (desinențe).

Conjugarea în prezentul simplu a verbelor regulate

Pronumele de subiect personal sunt după cum urmează și de fiecare dată însoțite (în dreapta) de desinențe (desinențe personale) necesare conjugării verbului.

Pronume personale
Nimeni Formă tonifiată Formă lentă Forma enclitică Terminarea la timpul prezent
(finaluri personale)
Eu ich / ex / eu -i -
tu dü / dy: / din / da / -de -sch
el / ea / asta er / sie / es „r / se /” -r, -se, -s ' -t
noi wed / wed: r / Domnul -Domnul -e
tu ehr / e: r / re [ra] -re -e
ei ei sie / si: / el / el / -se -e

Pronumele pot fi tonice (accentuate), plictisitoare (neaccentuate) sau enclitice (adăugate la sfârșitul unui substantiv sau verb). Tabelul rezumă, de asemenea, finalurile verbale folosite la timpul prezent cu fiecare persoană.

Ca și în limba germană XVII - lea  secol și ca francez actual, a doua persoană plural ( Ehr , plural care se încheie -e ) este utilizat în mod obișnuit ca o formă de politețe în el ajourant (formă rară) capitalizat și în scris. Se pare că a treia persoană din plural ( Se , sfârșitul pluralului -e ) este, de asemenea, în mod german, folosită în mod excepțional, de asemenea, cu o literă mare. O a treia formă de plural , atunci când este posibil adresele difuzoarelor o femeie sau soție, la fel ca în limba italiană, folosind 3 - lea persoana feminin singular ( În cazul în care , de terminare singular -t ).

Tabelul următor prezintă conjugarea a zece verbe cu traducerile lor.

stelle
(a poza)
umstelle
(mutare)
lüege
(a privi)
löje
(uite, Bas-Rhin)
züelüege
(a observa)
mache
(a face)
anmache
(a lumina)
ufmache
(a deschide)
bestelle
(comandă)
rede *
(a vorbi)
anriefe *
(apel)
ich / i stell stell um lüeg löj lüeg züe mach mach an mach uf bestell r edd r üe f an
Omule stell sch stellsch um lüeg sch löjsch lüegsch züe mach sch an machsch machsch uf bestell sch r edd sch r üe f sch an
er / se / es stell t stellt um lüeg t löjt lüegt züe mach t macht an macht uf bestell t r edd r üe f t an
mare stell e stelle um lüeg e löje lüege züe mach e mache an mache uf bestell e r ed e r ie fe an
ehr
se

(*) Verbele marcate cu un asterisc sunt neregulate. În cazul rede , lungimea vocalei interne se schimbă, deoarece este scurtă la singular (r edd, reddsch, redd ) și lungă la plural ( rede ). Pentru anriefe , la fel ca vărul său fără particule separabile riefe , vocala (diftong) ie a tulpinii infinitivului este flexată (modificată) în timpul conjugării ( adică devine üe la singular și rămâne adică la plural).

Conjugare simplă prezentă a verbelor neregulate

Iată câteva exemple de verbe la timpul prezent, foarte frecvente, dar a căror conjugare este neregulată:

Nimeni steh
(a sta, a sta)
geh
(du-te)

(da)
versteh
(a înțelege)
intelept
(a spune)
säje
(a spune)
Eu ech / ich / i stand bandă geb verstand lăsa säj
tu Omule stehsch gehsch gesch versteh sch sàjsch säjsch
el ea er / se / es steht geht obține versteh t sàjt säjt
noi mare stehn gehn gàn versteh n înţelept säje
tu ehr înţelept säje
ei ei se înţelept säje
Particularitate - și de 1 st pers.

-n plural

- Ang 1 st persoana.

-n plural

b la 1 st pers

n la plural

- și de 1 st pers.

-n plural

înmuierea [g]

în [j]

Varianta folosită

în Bas-Rhin

În general vorbind, toate verbele care se termină în -we [-va] sunt neregulate și se caracterizează prin alternarea b (singular) / w (plural, infinitiv), cum ar fi: bliwe (a rămâne), hewe (a ridica), làwe ( a trăi), glaiwe (a gândi), liewe (a iubi). Alții pot avea alte flexiuni consonantice, cum ar fi verbul înțelept (dire), în care asistăm la o alternanță g / d, care este, de asemenea, destul de frecventă în alsaciană. Cele mai frecvente se referă la alternanțele vocale (vocale, diftongi) între üe și ie . Iată conjugarea lor în prezent simplu:

Verb bliwe el noi acolo noi glaiwe liewe schiewe schriwe înţelept riefe muesse / miesse
Traducere stau a ridica Trăi crede ca Apăsați a scrie Spune apel datorie
ich / i bli b el b acolo b glai b minciuna b schie b schri b lăsa r üe f m üe ss
de bli b sch el b sch acolo b sch glai b sch minciuna b sch schie b sch schri b sch s toj sch r üe fsch m üe sch
er / se / es bli b t el b t acolo b t glai b t minciuna b t schie b t schri b t s toj t r üe ft m üe ss
mare bli w e el w e acolo w e glai w e minciună w e schie w e schri w e înţelept r ie fe m ie sse
ehr
se
Conjugarea verbelor de modalitate (neregulată)

Sunt opt ​​în Alsacia. Acestea servesc pentru a marca modalitatea (cunoașterea, dorința, nevoia etc.). Sunt întotdeauna urmate de infinitiv (fără prepoziție). Rețineți că în limba germană există doar șapte, dar în alsaciană adăugăm verbul droje (îndrăzni) care poate fi, în unele regiuni, considerat un verb de modalitate, deoarece funcționează în același mod.

kenne dàrfe miesse solle mege bine droje wisse
Traducere a putea avea

abilitatea de a

a avea dreptul,

autorizarea

a avea să aibă

obligația de a

trebuie să aibă

teme pentru acasă

a iubi, a iubi bine vreau să a indrazni știu
ich / i ka (n) derf müess solicitat - voi droj weiss
Omule kasch derfsch müesch sollsch - umed drojsch weisch
er / se / es kat derft müess solicitat - voi dreapta weisst
mare kenne dàrfe miesse solle - bine droje wisse
ehr
se
Comentarii Început neregulat, pe modelul ha auxiliar Inflexia vocalei stem Diftongului adică poate fi flexat în Ue Conjugare regulată fără conjugare la timpul prezent (doar condițional) Vă rugăm să rețineți că persoana 2 e singular este neregulată conjugare regulată conjugare neregulată

Prezentul progresiv (prezent emfatic)

Progresivul prezent se formează cu ajutorul unui auxiliar: düe (faire)

Această formă poate fi folosită și de începător pentru a forma prezentul simplu - altfel destul de copilăresc. Este nevoie doar de cunoașterea conjugării numai a düe .

Nimeni düe (auxiliar) „a face” Pronunție
Eu ich / i datorat [dy: a]
tu de düesch [dy: a ʃ ]
el / ea / asta er / se / es duet [dy: at]
noi mare dien [di: an]
tu ehr
ei ei se

Pentru a forma progresivul prezent, este suficient să adăugați în spatele formei conjugate de düe , infinitivul verbului dorit. De exemplu, cu verbul stelle .

Nimeni düe (auxiliar) „a face” + infinitiv Traducere
1 re ich / i datorat stelle Eu pozez / Eu pozez : ich düe stelle
A 2 -a de düesch stelle You are posing / You are posing: (dü) düesch stelle
3 rd er / se / es duet stelle He / She / We are posing / He / She is posing: er / se / es düet stelle
1 re mare dien stelle Noi pozăm / Noi pozăm: mer dien stelle
A 2 -a ehr You are ask / You are ask : ehr dien stelle
3 rd se They are posing / They are posing: se dien stelle

Exemplu cu verbul (particula) ufmache (deschis).

Nimeni düe (auxiliar) „a face” + infinitiv Traducere
1 re ich / i datorat ufmache Deschid / deschid
A 2 -a de düesch ufmache Deschizi / Deschizi
3 rd er / se / es duet ufmache El / ea / aceasta se deschide
1 re mare dien ufmache Deschidem / Deschidem
A 2 -a ehr Deschizi / deschizi
3 rd se Ei / Ei se deschid / Ei / Ei se deschid

Notă: aici se aplică în mod evident regula celei de-a doua poziții a verbului: düe este plasat în poziția a doua și verbul la infinitiv se mută la sfârșitul clauzei. În general, infinitivul unui verb se găsește întotdeauna la sfârșitul unei clauze alsaciene .

Omul acesta se uită Dà Mann düet züelüege [da m ɔ n dy: at tsy: a ly: aka] ( züe lüege  : observa)

Este destul de posibil să se formeze progresivul prezent folosind o perifrază, cum ar fi că se poate auzi în anumite regiuni franceze și care este mai aproape de ceea ce s-ar găsi în limba germană standard. Construcția folosește timpul prezent al verbului to be ( sé ) și infinitivul substantiv al verbului după prepoziția an (to, on). Verbul „a mânca” se spune àsse (pronunțat / 'așa /), iar infinitivul său substantiv este s'Asse ( s fiind articolul neutru, iar Asse , forma substantivizată, scrisă cu majusculă). Prepoziția an fiind urmată de dativ (o declinare: s devine em ), trebuie să spunem un 'em Asse , care se contractă întotdeauna în am Asse .

Mănânc : „Ich bin am Asse” , literalmente „sunt să mănânc”. Aici trebuie doar să cunoaștem conjugarea se (a fi) și să adăugăm la ea „  am + substantiv infinitiv (cu majusculă)”.

Conjugați la trecut: timpul trecut

În alsaciană, nu mai există o formă simplă la timpul trecut (ca în franceză, „am văzut”, „am citit”, „trăiești”, „a mâncat”). Prin urmare, folosim o formă compusă , care folosește un auxiliar conjugat și participiul trecut al verbului .

Construcția timpului trecut: subiect + auxiliar ( se sau ha ) conjugat + participiu trecut

În franceză, participiul trecut al unui verb este în mare parte un caz de terminație (du-te, du-te  , mănâncă, mănâncă  , vezi, vezi  , suspendă, suspendat  etc.), dar nu este numai cazul în Alsacia. Participiul trecut al unui verb alsacian este construit diferit de francez. Necesită utilizarea unui augment (un prefix) sub forma unui g (e) - , a unui radical (ale cărui vocale pot fi schimbate) și a unei desinențe (- t sau - e ). Participiul trecut poate fi regulat ( g (e) - + radical + - t ), sau neregulat ( g (e) - + radical modificat + - e sau - t ). Participiile neregulate din trecut privesc așa-numitele verbe puternice, celelalte, regulate, fiind verbe slabe.

Verbele care au o particulă nu au același comportament în funcție de faptul dacă este o particulă separabilă sau inseparabilă. Într-adevăr:

 • atunci când un verb are o particulă nedespărțită ( be-, ver-, zer-, emp- etc.), nu acceptă un prefix g (e) - .
 • când un verb are o particulă separabilă, mărirea g (e) - este plasată între particulă și tulpină.

În sudul Haut-Rhin, verbele care încep cu p-, b-, d- sau t- nu iau augment g (e) - , dar este posibil în alte regiuni, dacă vocala e este pronunțată (creștere completă ).

Iată o listă (neexhaustivă) de verbe și participiile lor trecute (obișnuite * sau neregulate **):

Unele verbe regulate (slabe):

Verb Traducere Participiul trecut Traducere
stelle a poza g stell t pozat crește g (e) -
anstelle a angaja un g stell t logodit augment g (e) - între particula separabilă an și radical
instelează instalare în g stell t instalat augment g (e) - între particula separabilă în și radical
ufstelle implementa uf g stell t pus în loc augment g (e) - între particula separabilă uf și radical
bestelle Ordin bestell t ordonat fără creștere g (e) - cu o particulă inseparabilă
liewe ca g lieb t dragoste crește g (e) -
lüege ceas g lüeg t privit crește g (e) -
mestecat face g mach t făcut crește g (e) -
bliwe stau ( ge ) blib t odihnă mărire posibilă (sub formă de ge- ) sau absentă dacă verbul începe cu b -, p -, t - sau d -
dànke gândi ( ge ) dànk t gând mărire posibilă sau absentă dacă verbul începe cu d -, t -, p - sau b -

Unele verbe „puternice” (participiu trecut neregulat)

Verb (franceză) Traducere (alsaciană) Participiul trecut Auxiliar de utilizare
A merge geh ganguri se
Ajunge kumme kumme se
a bea trinke (ge) trunke Ha
a bea (alcool) süffe gsoffe Ha
chiuvetă fliesse gflosse se
alerga laife gloffe Ha
A deveni articole îngrijorare se
A dormi schlofe gschlofe Ha
a scrie schriwe gschréwe Ha
a inchide schliesse gschlosse Ha
îngheţa friere gfrore Ha
Citit Aici palmă Ha
a mânca (pentru oameni) măgari bebelus Ha
mananca (pentru animale) frass gfràsse Ha
a muri stàrwe gstorwe se
vorbi sprach gsproche Ha
a pierde verliere verlore Ha
Apăsați schiewe gschowe Ha
știu wisse gwisse Ha
trage (cu o armă) schiesse gschosse Ha
a trage (un obiect), a se așeza ziege / zieje (ge) zoge Ha
a cădea (la război) falle gfalle se
găsi capăt de gfunde Ha
zbor cu avionul) fliege gfloge se

Notă: participiile trecute cu un prefix ge- în paranteze înseamnă că ge- nu este obligatoriu.

Istoria auxiliarilor

Iată un tabel comparativ al conjugărilor de auxiliare la prezentul simplu și la timpul trecut.

Auxiliar Prezent Trecut
a fi

senn (a fi)

ich ben

dü besch

er / se / es esch

senn sea

ehr senn

senn

ich ben gse / gwenn *

dü besch gse / gwenn *

er / se / es esch gse / gwenn *

mer senn gse / gwenn *

ehr senn gse / gwenn *

se senn gse / gwenn *

ha (a avea) ich han / ich hab

hash / hesch

er / se / es hat / het

s-a căsătorit

ehr hàn

se hàn

ich han gha

dü hash gha

er / se / es hat gha

sea ​​hàn gha

ehr hàn gha

se hà gha

wàre (a deveni)

wëre (a deveni)

ich wer

dü wersch

er / se / es werd

sea ​​wàre

ehr wàre

articole

ich han wore / wurre

dü hash wore / wurre

er / se / es hat wore / wurre

mer hàn wore / wurre

ehr hàn wore / wurre

se hàn wore / wurre

(*) Participiul trecut al se / senn (a fi) poate lua forma gse [gse:] (Haut-Rhin), gsinn [gsen] (Bas-Rhin) sau gwenn [gvɛn] (Nordul Alsacei și Moselei)

Compararea conjugărilor în prezent simplu și în trecut

Iată un tabel comparativ al conjugărilor prezentului simplu, prezentului progresiv / emfatic și trecutului.

Verb Prezent Prezent emfatic
sau progresiv
Trecut
stelle (a poza) ich stell

dü stellsch

er / se / es stellt

sea ​​stelle

ehr stelle

este stelle

ich düe stelle

dü düesch stelle

er / se / es düet stelle

mer dien stelle

ehr dien stelle

se dien stelle

ich han gstellt

dü hash gstellt

er / se / es hat gstellt

mer hàn gstellt

ehr hàn gstellt

se hàn gstellt

mache (a face) ich mach

dü machsch

er / se / es macht

marea mache

ehr mache

mesteca

ich düe mache

dü düesch mache

er / se / es düet mache

mer dien mache

ehr dien mache

dien mache

ich han gmacht

gmacht hash

er / se / es hat gmacht

sea ​​hàm gmacht

ehr hàn gmacht

se hàn gmacht

liewe (a iubi) ich lieb

dü liebsch

er / se / es liebt

sea ​​liewe

ehr liewe

citit

ich düe liewe

dü düesch liewe

er / se / es düet liewe

mer dien liewe

ehr dien liewe

se dien liewe

ich han gliebt

dü hash gliebt

hat gliebt

sea ​​hàn gliebt

ehr hàn gliebt

se hàn gliebt

Câteva exemple de propoziții în trecut:

Ich bin uf Milhüse Gange . M-am dus la Mulhouse Wu-ni jung gsé bin . Când eram tânăr Das Màidle hat mit sim Brüeder vu ehrem Hund gsproche Această fată tânără și-a discutat câinele cu fratele ei.

Alegerea auxiliari

Orice verb de acțiune, poziție și stare este conjugat la timpul trecut cu auxiliarul ha (a avea).

Prin urmare, avem construcția: subiect + ha (conjugat) + complement (e) + participiu trecut Verbele de mișcare, de schimbare de stare, sunt conjugate cu auxiliarul sé / sinn (a fi). Avem construcția: subiect + se (conjugat) + complement (e) + participiu trecut S-a dus în vârful acelui munte. »(Verb de mișcare. Dacă esch egg Dam Barg ufe Ganges A citit această carte. Se hat das Büech glàse .

Conjugați la viitor (Viitorul I).

În alsaciană, ca și în limba germană sau engleză (și în limbile germanice în general), viitorul se formează cu ajutorul unui auxiliar. Acesta este auxiliarul wàre (devenirea). Există două viitoruri, într-adevăr. Primul, Viitorul I sau viitorul simplu, descrie o acțiune viitoare (exemplu: voi citi cartea). Viitorul II este un „viitor în trecut“, și un echivalent de vărul său francez, viitorul anterior. El descrie o acțiune viitoare descrisă în trecut (voi fi citit cartea peste șase luni). În această parte, ne vom concentra doar pe descrierea Futur I (viitor simplu).

Construcția viitorului : subiect + wàre (conjugat) + complement + verb la infinitiv

Câteva exemple, cu verbele làse (a citi), àsse (a mânca), drinke (a bea), réde (a vorbi) și umstelle (a se mișca, verb verbal separabil "um"):

Pronume aici (citeste) àsse (a mânca) drinke (băutură) réde (a vorbi) umstelle (mutare)
ich (i) am fost acolo wer àsse wer drinke wer réde wer umstelle
dü (tu) wersch làse wersch àsse wersch beți wersch rede wersch umstelle
er / se / es

(el / ea / acela)

werd acolo werd àsse werd drinke werd réde werd umstelle
mare (noi) wàre làse wàre àsse eram băut wàre réde wàre umstelle
ehr (tu)
ei

Exemple de propoziții în viitorul simplu ( Futur I ):

Voi citi această carte: Ich wer das Büech l àse Va mânca împreună cu părinții ei: S ' werd mit ehre Eltre àsse

Alte posibilități: La fel ca în franceză, poate fi, de asemenea, suficient să folosiți perifraze (care folosesc timpul prezent și adaugă adverbe sau complemente de timp), indicând faptul că acțiunea descrisă este în viitor: Morne (mâine), am mettwuch (miercuri), dur d'Nocht (peste noapte), în drej Monet (peste trei luni) etc.

Condiționalul: subjunctivul I și subjunctivul II

Spre deosebire de franceză, care are o conjugare condiționată, alsacianul folosește - în majoritatea cazurilor - un auxiliar. Acesta este auxiliarul düe (do). Gramatic, condiționalul este format de subjunctiv (modul ipoteticului în limbile indo-europene). Există două: subjunctivul I (format folosind un caz auxiliar, majoritar) și subjunctivul II (construcție simplă, fără auxiliar, pentru o minoritate de cazuri speciale). Ambele pot fi substituite în funcție de context.

 • I subjonctiv este folosit pentru a marca o ipoteză, sau un fapt improbabil. Este folosit și în discursul indirect, pentru a raporta ceva ipotetic: „spunem că ...”, „se pare că ...”, „presupus ...”. Există o formă simplă (fără auxiliar) pentru auxiliarii se (a fi) și ha (a avea), dar toate celelalte verbe folosesc o construcție de tipul: subiect + auxiliar düe (în condițional) + infinitiv al verbului
 • Subjunctive II este o formă simplă, formată direct cu verbul (fără auxiliar). Este folosit doar cu anumite verbe: dispozitivele auxiliare ( se și ha , dar , de asemenea , din cauza ) verbe modalitate ( dàrfe , Kenne , màchte , Miess e, solle , Welle ), anumite așa numitele verbe puternice ( GEH , Kume , dank e, etc ). Pentru celelalte verbe (majoritare) pentru care nu există această formă simplă, folosim cealaltă formă compusă din subjunctivul I (cu auxiliarul düe).

În Bas-Rhin, subjunctivul II există doar pentru anumite verbe ( ha , se , wëre , dü e și verbe de modalitate), în timp ce în Haut-Rhin, în principal în regiunea Mulhouse-Colmar, există și alte forme simple, care includ versurile géh (a merge), kume (a veni), dànke (a gândi) etc. și care provin din forme mai vechi care au supraviețuit până în prezent.

Vom vedea, în primul rând, cazul subjunctivului II, care este forma cea mai folosită pentru a construi condiționalul în alsaciană.

Subjunctivul II al düeului auxiliar este folosit pentru a forma condiționalul

Pentru a forma condiționalul, folosim în principal o construcție: subiect + auxiliar düe (la subjunctiv II) + infinitiv al verbului.

Este deci un subjunctiv II.

din Prezent düe subjunctiv II Exemplul verbului ufschriwe (notă) Exemplul verbului versteh (a înțelege)
ich düe / tyːa / dàt / taːt / Aș evalua: ich dàt ufschriwe Aș înțelege acest om: ich dàt dà Man versteh
de düesch / dyːaʃ / dàtsch / daːtʃ / Ați evalua: dü dàtsch ufschriwe L-ai înțelege pe acest om: dü dàtsch dà Man versteh
er / se / es düet / tyːat / dàt / taːt / Ea ar nota: se dàt ufschriwe El l-ar înțelege pe acest om: er dàt dà Man versteh
mare dien / tiːan / dàte / taːta / Am remarca: mer dàte ufschriwe Am înțelege acest om: mer dàt e dà Man versteh
ehr dien / tiːan / dàte / taːta / Ați evalua: ehr dàte ufschriwe L-ai înțelege pe acest om: ehr dàt e dà Man versteh
se dien / tiːan / dàte / taːta / Ar nota: sedàte ufschriwe Ei l-ar înțelege pe acest om: se dàt e dà Man versteh

Este forma majoritară a condiționalului (subjunctivul II), care este folosit pentru marea majoritate a verbelor.

Cateva exemple :

Acest om ar veni cu noi: dà Mann dàt mit uns kume

Ar citi o mulțime de cărți: Er dàt vile Biecher l àse

Dacă mânca, venea la restaurant: Wenn er dàt àsse , dàt er im Restaurant kum e.

Notă: conjuncția „dacă” se traduce în wenn în alsaciană. Verbul la infinitiv este întotdeauna plasat la sfârșitul clauzei (iar conjugatul auxiliar în poziția a doua).

Subjunctivul II pentru verbele de modalitate și verbele „puternice”

Subjunctivul "pur" II Nu se formează în mod normal cu ajutorul unui auxiliar. Ați văzut deja düe auxiliar care poate fi conjugat direct (în formă simplă). În alsaciană, unele verbe pot avea o formă atât de „simplă”. Acestea includ verbe de modalitate precum welle („vreau”), solle („trebuie, au datoria de a”), kenne („știu”), mege („a iubi”) etc. și unele verbe de mișcare precum geh ("a merge") și kume ("a veni"), precum și auxiliarii se ("a fi"), ha (a avea) și, desigur, düe ("a face" ). Prin urmare, pentru aceste verbe, condiționalul este format astfel:

Ha se geh kume datorat bine solle
Prezent Subjunctiv II Prezent Sub. II Prezent Sub. II Prezent Sub. II Prezent Sub. II Prezent Sub. II Prezent Sub. II
ich ha (n) hast cos război bandă gieng kum kàm datorat din timp bine wott solicitat prost
de hash hatsch bisch wàrsch gesch giensch kumsch kàmsch düesch dàtsch umed wottsch sollsch sottsch
er / se / es pălărie hast esch război geht gieng kummt kàm duet din timp bine wott solicitat prost
mare hàn grăbit senn wàrte * gehn giengte * kumme kamte * dien datat bine wotte solle prost
ehr
se

(*) Pentru forma de plural a subjunctivului II wàrte , putem întâlni și wàre . În mod similar, pentru giengte și kàmte , putem găsi respectiv gienge și kàme . Acestea sunt variante locale.

Exemple:

Aș veni dacă aș avea o mașină: ich kàm , wenn-i e Wage hàt Am citi dacă am avea o carte: mer dăte làse , wenn mer e Büech hàtte El ar veni dacă știe adresa ta: er kàm wenn er dine Address dàt kenne .

Notă: Trebuie remarcat faptul că, în propozițiile condiționale cu doi membri, legate prin conjuncția wenn , cele două verbe sunt în condițional (spre deosebire de franceză). Dacă nu există un subjunctiv "pur" II pentru un verb, se folosește forma care folosește düe auxiliar .

Subjunctivul I

(a veni cu)

rezumat

Infinitiv Prezent
(simplu al indicativului)
Prezent „emfatic”
sau „progresiv”
Trecut
(compus)
Viitor simplu
(Futur I)
Condițional
(compus)
radical + terminatie e subiect + verb conjugat subiect + düe (conjugat) + infinitiv subiect + auxiliar ( ha sau conjugat se ) + participiu trecut subiect + auxiliar ( wàre , conjugat) + infinitiv subiect + auxiliar ( düe conjugat la condițional) + infinitiv
stelle (a poza) ich stell

dü stell sch

er / se / es stell t

sea ​​stell e

ehr stell e

stell e

ich düe stelle

dü düesch stelle

er / se / es düet stelle

mer dien stelle

ehr dien stelle

se dien stelle

ich han gstellt

dü hash gstellt

er / se / es hat gstellt

mer hàn gstellt

ehr hàn gstellt

se hàn gstellt

ich wer mache

dü wersch mache

er / se / es werd mache

mer wàre mache

ehr wàre mache

wàre mache

ich dàt mache

dü dàtsch mache

er / s dàt mache

sea ​​dàte mache

ehr dàte mache

pregătește-te să mănânci

mache (a face) ich mach

dü mach sch

er / se / es mach t

sea ​​mach e

ehr mach e

este mach e

ich düe mache

dü düesch mache

er / se / es düet mache

mer dien mache

ehr dien mache

dien mache

ich han gmacht

gmacht hash

er / se / es hat gmacht

sea ​​hàm gmacht

ehr hàn gmacht

se hàn gmacht

ich wer mache

dü wersch mache

er / se / es werd mache

mer wàre mache

ehr wàre mache

wàre mache

ich dàt mache

dü dàtsch mache

er / s dàt mache

sea ​​dàte mache

ehr dàte mache

pregătește-te să mănânci

liewe (a iubi) , verb de flexiune consonantică (b / w) ich lie b

dü lie b sch

er / se / es lie b t

mer lie w e

ehr lie w e

leagă w e

ich düe liewe

dü düesch liewe

er / se / es düet liewe

mer dien liewe

ehr dien liewe

se dien liewe

ich han gliebt

dü hash gliebt

hat gliebt

sea ​​hàn gliebt

ehr hàn gliebt

se hàn gliebt

ich wer liewe

dü wersch liewe

er / se / es werd liewe

sea ​​wàre liewe

ehr wàre liewe

se wàre liewe

ich dàt liewe

dü dàtsch liewe

er / se / es dàt liewe

dăte liewe

ehr dăte liewe

dăte liewe

an stelle (to hire, to hire), phrasal verb separable ich stell an

dü stell sch an

er / se / es stell t an

sea ​​stell e year

ehr stell e an

stell e an

ich düe anstelle

dü düesch anstelle

er / se / es düet anstelle

mer dien anstelle

ehr dien anstelle

se dien anstelle

ich han an gstellt

dü hash an gstellt

er / se / es hat an gstellt

mer hàn an gstellt

ehr hàn an gstellt

se hàn an gstellt

ich wer anstelle

dü wersch anstelle

er / se / es werd anstelle

mer wàre anstelle

ehr wàre anstelle

wàre anstelle

ich dàt anstelle

dü dàtsch anstelle

er / s dàt anstelle

sea ​​dàte anstelle

ehr dàte anstelle

dăte anstelle

Variația în alsaciană

În franceză, nu mai există variații, deși au existat unele în franceza veche .

Alsacianul este, ca și germana, o limbă flexivă. Dacă au existat patru cazuri de declinare similare cu cele ale germanului standard (nominativ, acuzativ, dativ și genitiv), astăzi există doar trei cazuri (nominativ, acuzativ și dativ). Acuzativul este utilizat în principal pentru declinarea pronumelor personale (ich, dü, er / se / es, mer, ehr, se) și, în unele localități, pentru articole definite (der, d ', s'). Genitivul nu mai există ca caz gramatical și este înlocuit cu un dativ-genitiv. Uneori este încă întâlnit în anumite expresii.

Nominativ: cazul subiectului. Acuzativ: cazul obiectului direct (COD) Dativ: cazul complementului de obiect indirect (COI) și complementului de substantiv (înlocuiește genitivul). Găsim și dativul după anumite prepoziții precum mit (cu), zü e (vers), vor (înainte, înainte).

Variația articolului definit

Există trei articole definite singular (unul pentru fiecare gen) și un articol definit plural (comun tuturor genurilor), în alsaciană:

 • articolul definit masculin singular: der (sau uneori de )
 • articolul definit feminin singular: d '
 • articolul definit neutru singular: s '
 • articol definit plural (la fel pentru toate sexele): d '

Fiecare articol poate fi declinat (spunem și flexionat) în funcție de caz (nominativ, acuzativ, dativ).

Masculin Feminin Neutru Plural
nominativ der de e de
acuzativ der / de de e de
dativ em der em de

Cartea: S'Büech (neutru)

Masa: Der Tisch (masculin)

Pisica: Der Katz (bărbat)

Omul: der Mann

Femeia: d'Fraj

Câinele: der Hund

Cartea este pe masa: S ' Buëch liegt uf em Tisch * El călătorește mereu cu cartea: Er reist immer mit em Buëch ** Ea întreabă - l (l) pentru cartea: Se frogt NHE s' Buëch *** Bărbatul și femeia cumpără câinele: Der mann un d ' Fraj kaife der Hund

Notă: denumirile comune (câine, pisică, bărbat, femeie, masă etc.) sunt scrise cu majusculă, conform unei convenții inspirate din limba germană

(*) După prepoziția uf („pe”), articolul este declinat la dativ (acesta este un dativ locativ sau numit și dativ locativ).

(**) Prepoziția mit („cu”) este întotdeauna urmată de dativ ( der devine em )

(***) Verbul „a întreba” ( froge ) este urmat de acuzativul (unui COD) spre deosebire de franceză, unde este un COI (dativ, a întreba pe cineva ). Aici, pronumele ( er "il") devine ehn în acuzativ (le, în franceză) (vezi mai jos, declinarea pronumelor personale ).

Variația articolului nedefinit

Articolul nedefinit (un, une, des, în franceză) este același pentru toate genurile în alsaciană: e

O pisică: e Katz

Un copac: e Baim

O femeie: e Fraj

O carte: e Büech

Nu există o formă de plural (des, în franceză).

Masculin Feminin Neutru Plural
nominativ e e e -
acuzativ e e e -
dativ (e) eu (timp (e) eu -

Exemple:

 • Declinare nominativă: subiect sau după verbul a fi ( sé )
Este un câine: S'esch e Hund / s eʃ a hunt /
 • Declinare acuzativă: complement de obiect direct (COD)
Îl întrebăm pe om *: Mer froge der Mann / mər froːga dr mɔn / Ea vede un tren: S'seht e Züeg / s seːt a tsyːak / Vezi soarele: Ehr sehn d ' Sunne / eːr seːn tsuna /
 • Declinare dativă: complement de obiect indirect
Ea dă carne unui câine: S'get Fleisch eme Hund / s get flaiʃ ema hunt / Ea ajută o femeie **: s'helft ( e) re Fraj / s helft eːra frɔːi /
 • Declinare dativă după mit (cu):
El călătorește întotdeauna cu o carte: Er reist immer mit ' me Büech / ar raist eːmər met ma byːax / Se plimbă cu un câine: S'laift mit ' me Hund / s lɔːift met my hunt /

Note:

(*) Verbul „a întreba” ( froge ) este urmat de un complement de obiect direct în alsaciană. Nu este cazul în franceză (întrebați pe cineva). Prin urmare, folosim acuzativul.

(**) În alsacian, verbul „a ajuta” ( hàlfe ) este urmat de dativ (este urmat de un complement de obiect indirect, spre deosebire de franceză, unde este un COD).

Forme tonice

Articolele nedefinite pot avea forme tonice (complete) atunci când sunt folosite ca substantive (Exemplu: aceasta este o traducere: s'isch ein / eine / eins ).

Nu există o formă de plural (des, în franceză).

Masculin Feminin Neutru Plural
nominativ ein ( er ) ein e ein s -
acuzativ ein ( er ) ein e ein s -
dativ ein em ein er ein em -

Variația demonstrativelor

Sunt de acord în funcție de sex, număr și sunt refuzate în funcție de funcția lor din propunere. Putem da, de exemplu, dà („asta, asta, aia ”), jeder (fiecare, fiecare), mange („maint, more than one”), well („care”) etc.

Pronumele demonstrative: cazul dà

Pronumele demonstrativ dà („că, că, că”) este de acord în gen și număr și este declinat în funcție de caz. Pronunție: dà (da), die (diia), dàm (dam), dàre (dara), dàne (dana).

Masculin Feminin Neutru Plural
Nominativ de aici a muri das a muri
Acuzativ de aici a muri das a muri
Dativ baraj a fi baraj măgar

Exemple:

Acest om: dă Mann Această femeie: die Fraj Această carte: das Büech Ea a scris această carte: S'hat das Büech gschrewe Călătoresc întotdeauna cu această carte *: Ich reist immer mit dàm Büech El călătorește întotdeauna cu aceste cărți *: Er reist immer mit dàne Büech Mergem la această școală **: Mer gehn züe dăre Schüele Călătoriți cu acești oameni *: Ehr reise mit dàne Litt

(*) Prepoziția mit („cu”) este întotdeauna urmată de dativ.

(**) Prepoziția züe („vers, à”) este întotdeauna urmată de dativ

Pronume demonstrativ: jeder („fiecare, fiecare, fiecare”)
Masculin Feminin Neutru Plural
Nominativ jeder Eu de Eu de Eu de
Acuzativ jeder Eu de Eu de Eu de
Dativ jedem jeder jedem Eu de
Fiecare femeie vine aici: Jede Fraj kummt do . Fiecare carte este fascinantă: Jedes Büech esch spannend Călătoresc cu fiecare prieten: Ich reiss mit jedem Frind Pronume interogative

De exemplu :

 • Wer (cine?)
 • Wie / Wi (cum?)
 • A fost (ce?)
 • Wu / Wo (unde?), Wuhàr (de unde?), Wuhin (spre unde?)
 • Ei bine (care, care?)

Dintre aceste exemple, sunt disponibile doar pronumele interogative wer (qui?) Și bine .

Masculin Feminin Neutru
Nominativ Noi suntem Noi suntem Noi suntem
Acuzativ Noi suntem Noi suntem Noi suntem
Dativ Wem Wem Wem
Masculin Feminin Neutru Plural
Nominativ bine bine bine (e) bine
Acuzativ bine bine bine (e) bine
Dativ bine em bine st bine em bine

Terminațiile dintre paranteze pot fi omise în unele localități, dar în mod normal sunt necesare din punct de vedere gramatical.

Exemple cu wer  :

Cine este ea: Wer esch's? Ne va spune cine este? Werd er uns sage wer er esch? Cu cine vine? Mit Wem kummt SE? Cui îi dă asta? Wem gett'r das? Cu ce ​​carte vine? Mit wellem Büech kummt'r? Cât este ceasul ? A lui Welle Zit esch?

Pronume personale

În Alsacia, există nouă pronume personale și pronume de politețe (vezi mai jos). Aceste pronume vin sub două forme: 1) o formă tonică și 2) o formă plictisitoare. Prima corespunde unei forme complete, emfatice, iar a doua, unei forme modificate, care poate avea mai multe funcții subtile pe care nu le vom discuta aici.

 • ich (je): pronunțat / iʃ / (în regiunea Bas-Rhin) sau / ix / . Prima persoană singular Poate, uneori, să aibă o formă lentă și, în acest caz, apare doar ca un i.
 • dü (tu): / dyː / . Este uneori sub forma lentă a (pronunțat / da / ). Finalizarea verbelor la timpul prezent, în cazul persoanei a doua singular, este întotdeauna - sch . Deoarece această formă este ușor de recunoscut, este foarte frecvent să nu folosiți dü / de și să folosiți doar verbul conjugat (exemplu: în loc de dü reddsch („vorbiți”), s-ar putea spune despre reddsch sau pur și simplu reddsch ).
 • er / se / es (he / she / that): persoana a III-a singular.
  • Er / aːr / este folosit pentru formele masculine (il). Forma sa lentă este 'r .
  • Se este pronumele feminin singular al persoanei a treia. Pronunția sa variază în funcție de localități. Poate fi pronunțat / sa / , / seː / sau / siː / . De obicei, forma plictisitoare se pronunță / sa / .
  • Es este pronumele neutru al persoanei a treia singular. Se pronunță / aːs / sau / eːs / . Forma sa lentă este 's .
 • eu (on) / ma /  : Pronume personal singular nedefinit , echivalent al francezului "on". În Bas-Rhin, în special la Strasbourg, există sub forma mer / mər / . Deși seamănă cu pronumele mer („noi”), nu este folosit în alsaciană pentru a spune „noi”.
 • mer (nous) / mɛːr /  : Prima persoană din plural. Există sub formă tonică ( mer / mɛːr / ) și sub formă atonică mr ( / mər / ).
 • ehr (tu): corespunde pluralului de dü (tu). Este pluralul „vous” sau forma de politețe în franceză.
 • se (ei / ei): persoana a III-a plural pentru toate formele (masculin, feminin și neutru: ei / ei).

Tabel rezumat:

Pronume
francez
Formă
tonifiată
Formă
lentă
Eu ich eu
Tu de de
El er r
Aceasta dacă se
Asta asta es s
Noi pe mine pe mine
Noi mare Domnul
Tu ehr r
Ei ei dacă se
Declinarea pronumelor personale (forme tonice și plictisitoare)

În franceză, nu mai există variații, deși au existat unele în franceza veche. În Alsacia, există patru cazuri gramaticale și o formă de pronommă pentru fiecare. Fiecare dintre formele existente pot fi găsite sub formă tonică sau sub formă atonică.

Nominativ Acuzativ Dativ
Pronume
francez
Formă
tonifiată
Formă
lentă
Formă
tonifiată
Formă
lentă
Formă
tonifiată
Formă
lentă
Eu ich / ex / eu mech / meːx / mijloc Mare / mare / Domnul
Tu dü / dyː / din / da / dech / deːx / di / diː / der / deːr / dr / dər /
El er / ar / 'r ehn / eːn / 'ne / na / ehm / eːm / sunt
Aceasta dacă el / el / se / seː / se ehr / eːr / 're / ra /
Acest es / as / 's es, ens 's ehm / eːm / sunt
Noi eu / meu / eu / meu / - - - -
Noi mare / mɛːr / mr / mər / unele / unele / niste niste niste
Tu ehr / eːr / r ejch / ɛjəx / arunca arunca ejch / ɛjəx /
Ei ei dacă se dacă se ehne ane / aːna /

Rețineți că formele plictisitoare ale nominativului sunt foarte des folosite atunci când se utilizează o inversiune subiect-verb (când subiectul este găsit după verb) sau când următorul cuvânt începe cu o vocală:

De exemplu:

 • ich dànk (cred) devine dànk- i (cred) (dar poate fi și dànk ich dacă vrem să insistăm asupra ich ).
 • J etz kummt er (acum vine) devine adesea Jetz kummt 'r
 • Geht es ? (tu?) devine în general geht 's ?
 • Es esch güet („e bine” sau mai bine zis „e bine”) devine: s ' esch güet (e bine)

Forma tonică este în general utilizată pentru a sublinia subiectul (inclusiv pentru formele declinate).

De exemplu :

 • Es hat mech gfràjt(ma ușurat, mă) devine și S 'hat mi gfràjt(ma ușurat) (ambele pronume sunt plictisitoare).
 • Er hat mer s'Büech glàse(el mi-a citit cartea): Erhat mr s'Büech glàse(el mi-a citit cartea)

Exemple:

Îl văd: ich seh ehn sau ich seh ne O văd: ich seh si or ich seh se Îl văd (neutru): ich seh ens sau ich seh 's Îi spui („el” = dativ din „el”): dü sajsch ehm sau dü sajsch ' m sau chiar sajsch ehm și sajsch ' m Îi spui („el” = dativ din „ea”): dü sajsch ehr sau dü sajsch 're sau chiar sajsch ehr și sajsch ' re Le dăm: mer genn ehne sau mer genn ' ane Vorbesc cu el: ich redd mit ehm sau ich redd mit ' m

Pronumele personal tonic permite insistarea (pentru a pune accentul) pe persoana desemnată.

Îi dau, lui: ich geb ehm I give her, to her: ich geb si Îi dau: ich geb ne Îl dau: ich geb se Vorbești: reddsch sau reddsch Vorbești: reddsch Forme de politețe

În Alsacia, formele de politețe pentru a se adresa unei persoane sunt variate. La fel ca în franceza veche, cei doi e-  singuri singular dü pot fi folosiți pentru a vorbi cu un străin, totuși, sub influența germanului mai întâi și apoi a francezei, limba folosește și pronumele personal a doua persoană plural Se / Si (echivalent la „vous” politicos francez sau German Sie ), scris cu majusculă. În acest caz, evident, verbul este conjugat la plural.

În mod specific, există o formă politicoasă de a aborda doamnelor, care, la fel ca în limba italiană, utilizând 3 - lea  persoana singular Dacă (l). În acest caz, verbul este combinat cu  persoana a 3- a singular.

Toate aceste pronume politicoase (scrise cu majuscule) sunt disponibile exact în același mod ca și echivalentele lor clasice.

Pronume francez Nominativ Acuzativ Dativ
Formă tonifiată Formă lentă Formă tonifiată Formă lentă Formă tonifiată Formă lentă
Tu Dü / dyː / De la / da / Dech / deːx / Di Der / deːr / Dr.
Ea tu Sie, Si Se / lui / Se / seː / Vezi Ehr / eːr / re / ra /
Tu Sie, Si Vezi Se, Si Vezi Ehne ane / aːna /

Particularitatea „Fralsacien”

Toate aceste particularități de pronunție ale dialectului alsacian au determinat vorbitorii săi să întâmpine o serie de dificultăți atunci când folosesc franceza. În primul rând, rețineți că înainte de sfârșitul celui de-al doilea război mondial, majoritatea alsacienilor trăiau într-un mod foarte rural și chiar și pentru locuitorii orașelor era obișnuit să vorbească doar alsacian acasă. Prin urmare, alsacianul mediu vorbea relativ slab franceza, pe care trebuia să o învețe la școală. Un număr de foneme franceze nu există în alsaciană, ceea ce explică de ce vorbitorii nu reușesc să producă sunetele [ʒ] sau [v] și le realizează ca [ʃ] și [f] . În plus, așa cum am explicat în partea de pronunție, perechile exprimate / nevocate / b / - / p / , / d / - / t / și / g / - / k / nu există.; există doar variante nerecunoscute în Alsacia. În sfârșit, accentuarea limbilor germanice, care în general accentuează prima silabă a cuvintelor, este foarte diferită de cea a francezei - care nu este lexicală, ci sintactică și accentuează ultima silabă a unei clauze. Tot în secolul al XIX - lea  secol , ministrul Georges Humann a provocat huiduieli ziarelor Paris anti-dinastice. De exemplu, La Revue de Paris , ianuarie-februarie 1916, unde putem citi: „Partidul conservator a câștigat teren. Era condus de o personalitate importantă, Humann, de mai multe ori ministru al finanțelor [sub conducerea lui Louis-Philippe] și un mare prieten al lui Guizot. Ziarele de opoziție din Paris au râs de accentul său și au spus că, așa cum a spus el în tribună „proiectele mele sunt distruse”, Camera înțelesese „știucile mele sunt păstrăv. " . Accentul alsacian a fost batjocorit pentru particularitățile sale și asemănarea sa cu pronunția germană. Asocierea ideilor a fost rapid realizată, iar accentul alsacian a fost asociat cu nazismul de unii, cu idișul de alții. Mulți refugiați au suferit această amalgamare în timpul războiului și după eliberare ... Această pronunție specială, precum și existența unor expresii particulare - născute din traducerea literală a anumitor expresii alsaciene - au dat naștere la ceea ce se numește astăzi Fralsacien , o franceză colorată cu expresii și tonuri alsaciene.

În 1950, s-a estimat că 80% dintre alsacieni erau capabili să vorbească și să înțeleagă limba lor; astăzi, această proporție este de aproximativ 45%. Politica franceză de propagandă postbelică pentru dispariția treptată a alsacianului a avut mult de-a face cu aceasta, deoarece a existat o represiune (mai ales după 1950), în special în școli. „Este șic să vorbești franceza. „ De exemplu, a fost citit peste tot, la sfârșitul celui de-al doilea război mondial.

Utilizare

În XX - lea  secol și începutul XXI - lea  secol, a existat o reducere a utilizării alsacian. Declinul este cel mai notabil în centrele urbane. Revoluția franceză , o perioadă în care statele germane au fost în tabăra inamică, a marcat o adevărată pauză în relația cu limba alsacian. În timpul anexării Alsaciei la Germania nazistă din 1940 până în 1945, utilizarea francezei a fost aspru reprimată. La sfârșitul primului și celui de-al doilea război mondial , autoritățile franceze lucrează pentru a se asigura că utilizarea dialectului dispare în favoarea francezei. Acest tip de fenomen nu a fost izolat și a fost observat pentru alte dialecte din alte părți din Franța și din Europa. În această ultimă perioadă, printre altele s-a spus că „este șic să vorbești franceza”. Dacă declinul continuă, putem vedea totuși că alsacianul tinde să reziste mai bine decât alte limbi regionale , mai izolate, cum ar fi bretonul . De fapt, limba regională franceză a rezistat cel mai mult: în 1991, în jur de 400.000 de alsacieni i-au lăsat moștenirea copiilor lor.

Declinul brutal al alsacianului a început în anii '70 . Erupția televiziunii în viața de familie are mult de-a face cu acest declin: nu există un canal dialectal, în afară de câteva emisiuni pe France 3 Alsace . Proporția dialectofonelor crește constant cu vârsta. Astfel, conform studiului OLCA / EDinstitut din 2012, următoarele sunt dialectofoane: 74% dintre cei cu vârsta de 60 de ani și peste; 54% dintre 45-59 de ani; 24% din vârstele de 30-44 de ani; 12% dintre tinerii 18-29 de ani; 3% din copiii de 3-17 ani (din declarația părintelui).

Cultura alsaciană

Literatura alsaciană

Patru limbi erau răspândiți în Alsacia: a latină , The germană , The franceză și alsacian, care se confruntă cu datele puternice de dezvoltare literară la XIX - lea  secol. Mari poeți au scris și scriu în alsaciană, așa cum este cazul lui Claude Vigée și Conrad Winter . Poetul Ehrenfried Stoeber și cei doi fii ai săi Auguste Stoeber și Adolphe Stoeber , poeți, dramaturgi și folcloristi, au dezvoltat foarte mult repertoriul alsacian. Mai recent, Simone Morgenthaler a găzduit mult timp popularul program Sür un siess (France 3 Alsace), a tradus Prévert și a scris piese în alsaciană.

Expresii, glume, expresii

Alsacianul poate evoca uneori sunete exotice. O glumă clasică în Alsacia relatează acest dialog între doi soldați alsacieni în timpul campaniei chineze din 1860  :

 • Schang, schint d'Sunn schun? - Jean, a răsărit deja soarele? "
 • Jo, Schang, d'Sunn schint schun seit lang! „Da, Jean, soarele a răsărit de mult! »Ceea ce i-a convins pe ceilalți soldați francezi că cei doi prieteni vorbeau chineză  !

Unele expresii alsaciene

 • Nùmme d'tote Fisch schwimme mit'm Strom ;
  • Doar peștii morți înoată cu curentul.
 • S'Wasser laift nit der Bàrg ufe ;
  • Apa nu curge spre vârf.
 • Iewùng macht der Meischter ;
  • Experiența îl face pe maestru.
 • Wenn der Kopf weg esch, hat der Arsch firowe ;
  • Când capul este plecat, fundul este liniștit.
 • Üss're Muk macht er e Elefant ;
  • Cu o muscă face un elefant.
 • Din kerich em dorf blit ;
  • Fie ca biserica să rămână în sat, adică pace să rămână în căsuțe.
 • Wenn jeder vor sinre Tere tàt wische, wàr s'ganze Dorf s üffer
  • Traducere: „Dacă toată lumea ar mătura în fața ușii lor, întregul sat ar fi curat. "
 • Das Màidle strahlt wie a Maïkafer;
  • Această fată tânără strălucește de fericire
 • Jetzt geht's los

Publicații alsaciene

Planisferă

 • 21maps, Waltkàrt ùff Elsassisch , harta lumii în Alsacia, 2018

Comic

Cărți pentru copii

 • Tomi Ungerer, Die drei Raiwer [The Three Brigands], ttrilingv alsacian-francez-englez, ed. a Norului Albastru.
 • Tomi Ungerer, s Mondmannele [Jean de la Lune] , trilingv alsacian-francez-englez, ed. a Norului Albastru.
 • E. și M. Sinniger-Wollbrett, s'Zwarichel vom Bàschbarri , ed. Nord-Alsacia, 2002. ( ISBN  2951754639 )
 • Antoine de Saint-Exupéry, traducere de Antoine Zipfel, D'r klein Prinz , ediții ale Blue Cloud, 2017.

Software

 • Microsoft Office 2007  : acces gratuit tuturor proprietarilor unei versiuni de birou fie prin descărcare, fie pe CD-ROM prin intermediul organizațiilor care o vor distribui, cum ar fi Biroul pentru limba și cultura Alsacei sau birourile de turism. Office 2007 recunoaște 50.000 de cuvinte și expresii în limba alsaciană.

Note și referințe

 1. olcalsace.org
 2. [1] , Insee Figures for Alsace • recenzie n o  12 • decembrie 2002
 3. Cod comun cu germană elvețiană și vorbitoare de germană .
 4. „  Definiția limbii regionale  ” , pe olcalsace.org
 5. Jean-Jacques Brunner, Alsacianul fără penalizare , Assimil ,2001( ISBN  2-7005-2049-1 )
 6. „  Inventarul limbilor regionale  ”
 7. "  Dialectul în cifre  "
 8. Alsacian în Castroville (articol în engleză)
 9. https://www.la-croix.com/Actualite/Monde/A-Strasburg-les-Amish-parlent-alsacien-2013-08-21-1000694
 10. Carta orașului Strasbourg pentru promovarea limbii regionale pe baza Cartei europene a limbilor regionale | prezentare online = https://www.strasbourg.eu/documents/976405/1163507/0/2736d28d- 1b4a -9de2-29ac-0b4c4f5f4a6c
 11. Bénédicte Keck și Léon Daul ( pref.  Pierre Kretz), L'alsacien pour les Nuls , Paris, First-Gründ,2010, 208  p. ( ISBN  978-2-7540-1848-7 , prezentare online )
 12. „  OLCA interactive linguistic language  ”
 13. „  Centrul de documentare OLCA  ”
 14. „  Istoria limbii  ” , pe olcalsace.org
 15. "  Din limba alsaciană: de la" Elsasserditsch "la" Oberditsch "  " , pe emig.free.fr
 16. Proto-germanică
 17. Germană medie înaltă
 18. Cf. franceză populară: mă uit (în procesul) de a mânca  ; populară germană: ich bin am Essen  ; Engleză: mănânc .
 19. "  Alsatian / Grammar / Annex / Complete synthesis  " , pe wikiversité (accesat la 16 februarie 2015 )
 20. Vezi articolul Verbul particulelor
 21. Ernst Martin und Hans Lienhart, Wörterbuch der elsässischen Mundarten, Straßburg 1899-1907
 22. „  LEXILOGOS  ” , pe LEXILOGOS (accesat la 16 februarie 2015 ).
 23. "  Gramatica alsaciană: conjugări  "
 24. "  Gramatica elementară a francezei vechi / Capitolul 3  " , pe https://fr.wikisource.org
 25. "  Gramatica alsaciană: timpul  " , pe Wikiversitate
 26. Olivier Mirguet și Jacques Frantz, „  Putem salva limba alsaciană?  », L'Express ,11 iunie 2013( citește online )
 27. „  Revista de la Paris (text integral)  ”
 28. Școala din Alsacia, de la Revoluție la 1870 pe site-ul CRDP Strasbourg, consultat la 20 mai 2017 [2]
 29. „  Redescoperirea lumii în Alsacia  ” , pe www.dna.fr (accesat la 4 ianuarie 2019 )
 30. „  Micul prinț înapoi în Alsacia  ” , pe olcalsace.org (accesat pe 29 iulie 2019 )

Vezi și tu

Bibliografie

 • Robert Greib, Jean-Michel Niedermeyer, François Schaffner, Prof. Bernard Vogler, Frédéric Hartweg, History of the regional language of Alsace , Salde, 2013 (reeditare 2014)
 • Bernard Wittmann, François Schaffner, Alsacia, o limbă pe care o omorâm - The black book of school Jacobinism , Salde, 2020, 352 p. ( ISBN  978-2-903850-62-3 )
 • Robert Grossmann , Mână pe limbă , ediții La Nuee Bleue , 1999
 • Pierre Klein, Cum poți fi alsacian? Eseu despre identitatea franceză , prefață de Yves Plasseraud, Postface de Jean-Paul Sorg, SALDE, 2012 ( ISBN  9782903850371 )
 • Paul Lévy , Causeries sur la langue et la literature d'Alsace , Salde, 2015, 216 pagini, traducerea Plaudereien über die elsässische Sprache und Literatur Marielène Weber, capitol suplimentar Dominique Huck despre evoluția practicii limbii regionale a Alsaciei . ( ISBN  9782903850500 )
 • Paul Levy , Istoria lingvistică din Alsacia și Lorena , edițiile Manucius, cărbune, 2004 (repr., 1 st  ediția 1929).
 • Paul Lévy, Die deutsche Sprache in Frankreich - Band 1: Von den Anfängen bis 1830 , Harrassowitz Verlag, 2013, übersetzt aus dem Französischen von Barbara Kaltz, 307 Seiten, * Adolf Paul, dicționar comparativ multilingv: franceză - germană - alsaciană - engleză , Ediții Midgard, Strasbourg, 2006. 372 de pagini
 • Raymond Matzen , Daul Léon, Wie geht's? Dialectul la îndemâna tuturor , publicat de La Nués bleue, Strasbourg, 1999. 256 de pagini
 • Raymond Matzen, Daul Léon, al lui Wie steht? Lexicane alsaciene și franceze, Variante dialectale, Grammaire , La Nués bleue / ediții ADN, Strasbourg, 2000. 175 de pagini ( ISBN  9783447068970 )
 • Raymond Matzen, „  Le Judeo-Alsacien et les Hebraismes Alsaciens  ” , pe site-ul iudaismului din Alsacia și Lorena ,1975
 • Alphonse Jenny, Doris Richert, Ghid practic de gramatică alsaciană , ISTRA, 1984 ( ISBN  2-219-00364-7 )
 • Jean Frédéric Hermann, Note istorice, statistice și literare despre orașul Strasbourg , volumul 2, Strasbourg, 1819, Secțiunea XI  : „a limbii germane pe care o vorbim la Strasbourg”.
 • Constant This, Die deutschfranzösische Sprachgrenze im Elsass , Strassburg, 1888 ( citiți online ) ( BnF notice n o  FRBNF31458901 )
 • Edgar Zeidler , Ortografia alsaciană - Scrierea bine alsaciană de la Wissembourg la Ferrette , Éditions Jérôme Do Bentzinger, 2008.

Articole similare

linkuri externe