Acord de grup

Un acord de grup este un acord colectiv care poate fi încheiat la nivelul unui grup, în conformitate cu termenii stabiliți în articolele L. 2232-30 până la L. 2232-35 din Codul muncii .

Caracteristici

Acest acord este negociat între:

Acordul trebuie să definească domeniul său de aplicare și poate viza doar anumite companii din grup.

Dispozițiile prezentului acord nu pot deroga de la acordurile de ramură sau profesionale. (Cu excepția cazului în care prevăd în mod expres că acordurile de grup pot deroga de la acestea)

Valabilitatea sa este supusă semnătura unuia sau mai multor sindicate care reprezintă cel puțin 30% din voturi la 1 ERS runde de alegeri, CE, DUP sau DP defect. În plus, nu trebuie să existe nicio opoziție din partea unei organizații care a obținut cel puțin 50% din voturi.

Referințe